Följ Astma- och Allergiförbundet

Även förskolebarnen har rätt till en sund inomhusmiljö

Blogginlägg   •   Sep 11, 2012 12:29 CEST

När jag tar del av vår nyhetsbevakning kan jag inte undgå att se hur vanligt det verkar vara med förskolor som drabbats av innemiljöproblem. Men förskolebarnen har också rätt till en sund inomhusmiljö och de omfattas av miljöbalken!

Enligt miljöbalken (2 kap) ska den som bedriver en verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för hälsan eller miljön visa att  de uppfyller kraven enligt lagen, bl a ha tillräcklig kunskap för att skydda människor eller miljö, utföra de skyddsåtgärder, försiktighetsmått m m som behövs för att hindra eller motverka skada eller olägenhet. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador eller olägenheter medför skyldigheter att vidta åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. Skyldigheten gäller inte bara konstaterade skador och olägenheter utan även möjliga/sannolika/troliga sådana.

Hur kommer det sig då att det på så många förskolor och skolor förekommer att man väntar in i det längsta med att göra åtgärder, sanera, flytta barn och elever till andra lokaler som inte har fukt/mögelskador, ventilationsproblem eller problem med kemiska emissioner? Eller att man bara flyttar på de barn som drabbats av svårare besvär? Barnen riskerar ofta få kroniska besvär med överkänlighet, astma m m om de måste vistas längre tid i dåliga inomhusmiljöer. Tyvärr handlar det nog krasst om kommunens ekonomi och att hälsobesvären ofta kommer smygande och att de inte alltid syns tydligt om man inte gör en kartläggning av besvären bland de som vistas i lokalerna, t ex med enkäter. Så då är det enklare att blunda för problemen…

Det förslag som Astma- och Allergiförbundet tagit fram om ett investeringsstöd för kommuner som vill åtgärda bristfälliga inomhusmiljöer, skol-ROT, bör förutom skolor också omfatta förskolor. Ett sätt att förebygga innemiljöproblem innan de blivit akuta!

Inslag i media om förskolor med dåliga inomhusmiljöer:
Trelleborgs Allehanda, se artikel här.
Sydsvenskan, se artikel här.
Östgöta Correspondenten, se artikel här.

Marie- Louise Luther

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.