Följ Astma- och Allergiförbundet

​Allergiforskning förbättrar liv och sparar pengar

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2017 12:53 CEST

Det har skett en stor ökning av astma och allergi världen över och allergisjukdomarna utgör nu en av våra största folksjukdomar. Omkring 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. I världen beräknas antalet som har astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner år 2025.

Allergier debuterar ofta tidigt i livet och kan leda till livslånga besvär. Förutom långvariga besvär leder det även till stora ekonomiska konsekvenser, både för individen och för samhället. Ett exempel är allergisk snuva där kostnaderna beräknas uppgå till 12 miljarder kronor per år enbart i Sverige.

Mellan 5 och 10 procent av alla barn och ungdomar har matallergi. Allergin beror på en överkänslighet mot proteiner i födan, så kallade allergener, som i normala fall inte är farliga. Den ständiga vaksamhet som krävs för att undvika den mat man är allergisk mot och inskränkningarna som det innebär i vardagslivet kan vara mycket påfrestande för alla i familjen.

Forskaren Mirja Vetander arbetar med FASTX-studien vid Karolinska Institutet, där man försöker hitta en bot mot svår jordnötsallergi. Genom att ge patienterna jordnötter i ytterst små, men successivt ökande mängder, hoppas man att kroppen till slut ska vänja sig vid jordnötterna. Behandlingen har visat sig vara en effektiv bot mot jordnötsallergi för flera av ungdomarna i studien. De kan idag äta jordnötter helt utan besvär och leva ett friskt liv utan den konstanta oron för att oavsiktligt få i sig jordnötter. För dem har forskningen förändrat livet.
Se Mirja berätta om sin forskning här.  

I ett nytt faktablad från stiftelsen Forska!Sverige presenteras forskningsresultat som illustrerar hur allergiforskningen förbättrar liv och sparar pengar. Forska!Sverige är en oberoende stiftelse vars uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Genom ett nationellt astmaprogram med insatser inom bland annat tidig diagnos, behandling och forskning, lyckades Finland vända kostnadsutvecklingen för astma. Trots en trefaldig ökning av antalet patienter, så minskade de totala kostnaderna för astma med så mycket som 72 procent per patient. På Allergidagen 2017 presenteras de resultat man har uppnått enligt de uppföljningar och utvärderingar som hittills är gjorda.


För mer information kontakta gärna:
Hanna Vihavainen, fondsekreterare, tel 070 - 649 92 45
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88, för information om Allergidagen 2017.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.