Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma ökar bland barn i Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2014 11:00 CEST

Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. Miljöhälsorapporten 2013 visar att astma bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 9 procent. I Värmland har astma hos barn ökat från 8,1 procent till 9,5 procent under samma period. 

-  Alltför många barn drabbas av utanförskap på grund av en kronisk sjukdom som kraftigt kan förvärras på grund av att omgivningen saknar kunskap och förståelse. Det vill vi ändra på genom att öka kunskapen och förståelsen för de allergiska sjukdomarna, bland annat genom att bjuda in till en Barnallergidag, säger Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiföreningen i Värmland.

Nu på lördag den 12 april bjuder Astma- och Allergiföreningen och unga Allergiker i Värmland in till en Barnallergidag på Värmlands museum i Karlstad.  

Under dagen kommer clownen Johnny Mci på besök, Unga Allergiker ordnar tipspromenad för barn och vuxna och senare på eftermiddagen föreläser professor och barnallergolog Gunilla Hedlin om Andningsbesvär hos småbarn – vilka faktorer kan påverka risken för astma?

Astma- och Allergiförbundet har tagit initiativ till ett Barnallergiår 2013 - 2014. Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. Tiotusentals barn har svåra problem som påverkar hela familjens liv – barn, syskon och föräldrar.

-  När Barnallergiåret är avslutat ska vi ha höjt nivån av kunskap och insikt på alla nivåer. Vi ska inte längre ha barn som får fel mat eller blir eller blir sjuka av dålig innemiljö i skolan, säger Ingalill Bjöörn.

Programmet bifogas i PDF.

För mer information kontakta:
Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiföreningen i Värmland, 070- 604 46 99


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

  Jag har under de senaste 15 åren i tjänsten varit perifert engagerad i ett flertal skolprojekt. Mitt privata intresse för Intelligenta Hus har dock gjort att jag engagerat mig allt mer. Först för att jag hade barn i skolan men numera för att jag ser hur skattepengar som skulle gjort större nytta i verksamheten hamnar fel, helt i onödan!
  Eftersom jag idag arbetar med energieffektivisering har jag med intresse läst rapporten Energieffektivitet i skolor och förskolor och reflekterat över ett antal punkter som främst relaterar till åtgärder i befintliga hus, då, som rapporten mycket riktigt påpekar "En stor utmaning för framtiden blir därför att minska energianvändningen och miljöpåverkan från det befintliga lokalbeståndet".
  Det talas i rapporten om mätningar som visar på betydande energibesparingar genom användning av närvaro och dagsljusstyrd belysning. Dock skall kanske påtalas att det då avser besparingar inom just belysningen; sett till fastighetens totala energianvändning handlar det om några futtiga procent!
  OM det finns önskemål om att snabbt göra något åt situationen infinner sig frågan: Varför inte nyttja den kunskap som bevisligen finns? I en av Energimyndighetens egna publikationer efterlyser en av landets verkliga auktoriteter inom området, Akademiska Hus tekniske direktör "mer verkstad och mindre snack" och hävdar att det med relativt enkla medel går att halvera energikostnaden i en befintlig fastighet. När denne, för sitt energieffektiviseringsarbete flerfaldigt prisbelönade, företrädare för landets största fastighetsbolag uttalar sig så borde detta väcka enorm sensation, men uppenbarligen finns det inga kommunpolitiker som läser vad energimyndigheten producerar...
  Det konstateras i rapporten även att 75 % av objekten uppvisar luftproblem, problem med termiskt klimat o s v.
  Det är väl känt att dåligt fungerande balanserade ventilationssystem, felaktigt underhållna värmesystem m m också kan vara energitjuvar av stora mått. Normalt sett betalar sig dessa enkla åtgärder på mellan 4 och 10 månader, sedan är det ren vinst!
  Det tragiska är alltså att man genom rätt underhåll sparar pengar, det är ofta ingen merkostnad att erbjuda en sund innemiljö!
  Ofta behöver man alltså inte byta ut systemen i sin helhet, mycket är vunnet genom att återställa det till ursprungligen projekterat skick.
  Då skall man hålla i minnet att dessa inte alltid fungerar optimalt ens i helt nya hus!
  Detta är ett område som i hög grad drabbas av dumsnålhet och slarv från många entreprenörer, vilket dessutom ofta missas vid besiktningen. Av denna anledning involveras vi numera i de flesta "Green Building"-projekt redan under produktionen.
  Genom dessa enkla, billiga och miljövänliga metoder säkerställer man en god innemiljö och minskar risken för att huset blir sjukt. Risken för detta är annars stor, då dålig, fuktig luft inte evakueras på rätt sätt utan istället trycks ut i stommen.
  Anledningen till att det ser ut så här är ofta att man lagt ut driften på entreprenad utan att säkerställa att denna typ av underhåll utförs.
  Det allra tråkigaste är att det ofta drabbar verksamheter som inte kan sätta press på sin hyresvärd genom att hota med att flytta ut...

  - Rafael Ospino - 2014-04-10 11:15 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.