Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

1 krona och 70 öre per pollenallergiker.

Finansieringen av pollenmätningar och pollenprognoser är idag mycket osäker. Idag sker den via bidrag från staten samt anslag från vissa enskilda landsting och regioner. Mätstationen i Göteborg utgör ett undantag från detta mönster då den sedan 2010 bekostas av Naturvårdsverket, Göteborgs stads miljöförvaltning och Göteborgsregionens luftvårdsförbund. En viktig inkomstkälla för verksamheten är försäljningen av de pollenprognoser som publiceras i media och på vissa webbplatser.

Finansieringen är mycket osäker eftersom det totalt sett är otillräckliga resurser för att på sikt driva det nuvarande nätverket av stationer. Verksamheten lever vidare på kryckor från år till år. Båda de centrala institutionerna inom verksamheten, Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska museet och Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet, redovisar underskott i driften. Den finansiella instabiliteten leder till en osäkerhet om med vilken omfattning pollenmätningarna i landet kan bedrivas de närmaste åren.

En ökning av det statliga åtagandet med mellan två och och tre miljoner kronor skulle inte bara säkra den nuvarande verksamheten utan också ge utrymme till en utveckling av servicen till landets pollenallergiker. Nästan två milöjoner människor i Sverige skulle beröras av en sådan mycket begränsad satsning. Det motsvarar inte mer än 1 krona och 70 öre per pollenallergiker! Låt inte snålheten bedra visheten!

Ulf Brändström

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm