Följ Astma- och Allergiförbundet

Nationell Patientöversikt – verklighet inom kort

Blogginlägg   •   Aug 15, 2012 14:00 CEST

I slutet av september kommer samtliga landets landsting att vara anslutna till nationell patientöversikt, NPÖ. Registret samlar alla patientjournaler, och gör dem tillgängliga för behörig vårdpersonal oberoende av om vården ges av landsting, kommun eller i privat regi. Allt enligt Ekot den 14 augusti.

För patienter med allergi och överkänslighet innebär det att vårdpersonal snabbt kan se vilka allergier en person har, särskilt viktigt vid akuta sjukdomsfall. Samma information dyker upp på skärmen oberoende om av om man söker vård i Ystad eller Haparanda. Registret kommer att underlätta även för kroniskt sjuka patienter med fler olika vårdgivare, när man till ex skrivs ut från slutenvård kommer hemsjukvården direkt att kunna se ändrad medicinering, provresultat mm.

Patienter har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en registrerar och förvarar informationen lokalt. Det nationella patientregistret ger behöriga vårdgivare tillstånd att efter patientens godkännande hitta och titta på viktig patientinformation som registrerats, oberoende av vårdgivare. Som patient har man rätt att spärra journalen, om man inte vill att andra vårdgivare ska kunna ta del.

Eva- Maria Dufva, ombudsman vård och socialpolitik