Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Nationell Patientöversikt – verklighet inom kort

I slutet av september kommer samtliga landets landsting att vara anslutna till nationell patientöversikt, NPÖ. Registret samlar alla patientjournaler, och gör dem tillgängliga för behörig vårdpersonal oberoende av om vården ges av landsting, kommun eller i privat regi. Allt enligt Ekot den 14 augusti.

För patienter med allergi och överkänslighet innebär det att vårdpersonal snabbt kan se vilka allergier en person har, särskilt viktigt vid akuta sjukdomsfall. Samma information dyker upp på skärmen oberoende om av om man söker vård i Ystad eller Haparanda. Registret kommer att underlätta även för kroniskt sjuka patienter med fler olika vårdgivare, när man till ex skrivs ut från slutenvård kommer hemsjukvården direkt att kunna se ändrad medicinering, provresultat mm.

Patienter har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en registrerar och förvarar informationen lokalt. Det nationella patientregistret ger behöriga vårdgivare tillstånd att efter patientens godkännande hitta och titta på viktig patientinformation som registrerats, oberoende av vårdgivare. Som patient har man rätt att spärra journalen, om man inte vill att andra vårdgivare ska kunna ta del.

Eva- Maria Dufva, ombudsman vård och socialpolitik

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm