Följ Astma- och Allergiförbundet

Skolbarnen har rätt till en sund inomhusmiljö

Blogginlägg   •   Sep 05, 2012 15:21 CEST

Har läst en del artiklar om kommuner där barnen vid skolstarten tvingats gå till skollokaler där det finns fukt och mögel där de riskerar sin hälsa (se länkar nedan). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bedöms lokaler där personer vistas stadigvarande och där det finns fuktskador som kan påverka inomhusmiljön eller där det finns synligt mögel eller mögellukt som en olägenhet för människors hälsa.

Ändå förekommer det att kommunerna sätter ekonomi för barnens hälsa – när man istället borde använda sig av den s k försiktighetsprincipen i miljöbalken. Den  innebär att redan risk för ohälsa kan utgöra grund för att bedöma vistelse t ex i en skollokal som olägenhet enligt miljöbalken.Då kan man exempelvis flytta alla barnen till andra lokaler medan man i lugn och ro undersöker lokalerna och utför eventuella åtgärder – inte vänta i det längsta tills barnen redan blivit sjuka och fått kroniska allergi och överkänslighetssymtom. Inte heller ska man flytta på vissa barn som blir sjuka om inomhusmiljön är en risk för alla barn!

Astma- och Allergiförbundet föreslår att regeringen inför s k skol-ROT som ger investeringsstöd till kommuner där man har fukt- och mögelproblem eller ventilationsbrister i skolor. Det kan vara ett sätt att uppmuntra förebyggande arbete för en sund skolmiljö i kommunerna så man inte väntar med det som egentligen är nödvändigt..

Aktuella inslag i media om skolor och bristande inomhusmiljö:

Västerbottensnytt, se inslag om Renforsskolan här. Sveriges radio-Ekot, se inslag här. Uppsala Nya tidning, se artiklar  om Årstaskolan här och här. TV4 Nyheterna väst, se inslag om Henåns skola här och beslut från Arbetsmiljöverket här.