Följ Astma- och Allergiförbundet

En arbetslinje för människor med allergi

Evenemang

06
DEC
Ingenjörshuset Citykonferensen i Stockholm
Välkommen till Allergi i arbetslivet - en konferens om hur vi löser situationer med allergi och annan överkänslighet på Sveriges arbetsplatser Landets mest sakkunniga på området svarar för föreläsningar och plenumdebatt och du möter medicinska experter likaväl som representanter för Socialförsäkringsutredningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, LO, Arbetsmiljöverket, HANDISAM och Handikappförbunden. Syftet med konferensen är dels att ge en medicinsk bakgrund och sprida kunskap om hur en bra medicinsk utredning av arbetsrelaterad allergi går till, dels att diskutera hur vi kan utveckla och förbättra arbetslivet så att det också fungerar för människor med allergi.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget