Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Remissvar ang ”Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.”

Astma- och Allergiförbundet har via Handikappförbunden fått möjlighet att lämna synpunkter på TLVs förslag, och vill lämna följande synpunkter:

-          Utbyte av läkemedel kan innebära stora risker för många av förbundets medlemmar.

-          Vi kan inte acceptera att produkter som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen utses till Månadens vara, eller som ersättare i andra eller tredje hand till Månadens vara.

Utbyte av läkemedel kan innebära problem för personer som är överkänsliga mot färgämnen, fyllnadsämnen mm. Vi vet att det redan idag finns möjlighet att för förskrivande doktor att markera i receptet att ett byte inte är möjligt på grund av medicinsk skäl. Vi föreslår en förstärkning av den möjligheten genom att en särskild kod införs på samtliga receptblanketter som visar att utbyte ej får ske. På samma sätt som Läkemedelsverket i sin rapport ”Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning Läkemedelsverket 2011-09-26” anser ska finnas på receptblanketter för att visa ordinationsorsak.
 
Vi delar inte TLVs uppfattning att ”Det finns heller inget som tyder på att de nya reglerna som trädde i kraft 2009 har lett till ökade patientsäkerhetsrisker”. Många av de personer som kontaktar oss berättar att de har blivit sjuka på grund av att ett läkemedel bytts ut enligt de regler som gäller. Vi tror att många inte vet att de ska/kan rapportera ev besvär till Läkemedelsverket. Det kan vara en orsak till att det finns så få rapporter.
Så här berättat en av förbundet medlemmar:
Medicinen jag fått utskriven av min läkare var statiner (alltså medicin mot höga kolesterolvärden) och jag har känd kraftig mjölkproteinallergi. Medicinen innehöll laktos men medicinsk laktos skall vara fri från mjölkprotein. I det här fallet fick jag dock en kraftig reaktion och fick åka ambulans till sjukhus”.

När det gäller astmamediciner som inhaleras eller adrenalinpennar som används vid svår allergisk reaktion får patienten idag utbildning i hur man ska hantera sin inhalator av den mottagning som skriver ut läkemedlet. Det gör att om det ska ske ett utbyte måste apoteken kunna tillhandahålla motsvarande utbildning. Så vitt vi känner till gör inte apoteken det. När det gäller utbyte av inhalatorer vill vi framhålla att patienter med astma ofta är starkt tillvanda vid en specifik inhalator och att ett utbyte av många kommer att upplevas som en dramatisk förändring. När det gäller adrenalinpennar finns även där skillnader, vissa lämpar sig bättre för mindre barn t ex. Man måste också ta hänsyn till att patienten är van vid en viss penna, och föredrar den.


Astma- och Allergiförbundet kan inte acceptera att läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen utses till Månadens vara.  Många av förbundets medlemmar har allergi och överkänslighet vilket gör dem särskilt hotade av läkemedelsskador. Att dessa nu genom utbyte på apotek kan få ett läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen ser vi som mycket allvarligt. Det är naturligtvis allvarligt för alla grupper, men särskilt allvarligt för denna grupp. Vi tror inte att alla våra medlemmar är medvetna om att de kan få ett läkemedel som ger ett sämre försäkringsskydd. Vems ansvar är det att informera om det?

 

Vänliga hälsningar

 Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm