Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Riskabelt att flyga med nötallergi

Flygplan kan vara en livshotande miljö för en del människor. Ombord på
flygplan är nötter vanligt förekommande och för allergiker kan detta innebära
allvarliga konsekvenser. En nyligen genomförd enkätundersökning visar att hela
9 procent äter nötter på flyget trots förbud och riskerar därmed nötallergikers
liv.

Att ha en luftburen nötallergi innebär att man inte tål att vara i en miljö
där nötter förekommer. Vid förtäring av nötter på flygplan cirkulerar
nötpartiklar i luften och finns kvar under hela flygningen. Inandning av denna
luft kan leda till en allergireaktion och beroende på vilken grad av allergi
man har reagerar man på olika sätt. Konsekvenserna av en allergisk reaktion kan
vara livshotande.

Många struntar i allergikerna
I en enkätundersökning som genomfördes av två studerande vid Tibble
gymnasium fick 300 flygresenärer på Arlanda flygplats svara på en enkät om hur
de skulle agera om det var en flygning med nötförbud. Svaren varierade stort
och var till viss del förvånande.

Slutsatsen är att respekten för nötallergiker är för liten. Av de som
svarade på enkäten väljer nio procent att äta nötter trots uppmaning om nötfri
flygning. I ett flygplan med 300 passagerare motsvarar nio procent 26 personer
vilket innebär att 26 personer äter nötter trots förbud och utsätter allergiker
för en livshotande miljö. Då spelar det egentligen ingen roll hur de
kvarstående 91 procenten agerar. Allergikern kan drabbas ändå och bli svårt
sjuka pga. en allergisk reaktion.

En tredjedel otänksamma

Det är fem procent av de medverkande tror att luftburna allergier handlar
om inbillning. Tre procent äter sina nötter öppet och en procent äter sina
nötter i smyg. Dessa personer visar ingen respekt alls gentemot allergiker. De
kvarstående 91 procenten visar respekt men av dessa personer är det 30 procent
som inte tänker på att chokladkakor och liknande kan innehålla nötter. Detta
kan vara lika farligt för en allergiker och det är viktigt att allt som övriga
passagerare äter är nötfria livsmedel. Då bidrar alla till en säker miljö för
personer med luftburen nötallergi.

Slutsatserna som kan dras av undersökningen är att alltför många har bristande
kunskaper om och alltför låg respekt för problemet med nötallergi.

Visa respekt och ta ansvar

Nötallergiker ska inte förhindras från vardagsting på grund av sin allergi.
Borde inte dessa personer ha rätt att flyga utan att känna osäkerhet och vara
rädda för att utsättas för en livshotande miljö? Syftet med studien är att
påverka flygresenärers beteende.

Respekten för nötallergiker måste öka. Nötfria flygningar är inte vara
svårt att genomföra. Det ställer inga höga krav på omgivningen utan handlar om
kunskap och respekt för andra människor. Att sprida information om detta kan
väcka nya tankar och öka medvetenheten. Alla flygresenärer måste ta sitt ansvar
och inte utsätta andra för livshotande miljö.


Studien genomfördes av Elin Burell och Elin Åkerblom som
också skrivit artikeln.

Astma- och Allergiförbundet om nötter på flyg

Allergi mot trädnötter och jordnötter är vanliga och kan ge alltifrån
mycket milda till allvarliga symtom. P g a att små mängder av dessa nötter kan
finnas luftburna i olika miljöer så finns det en oro för allergiska reaktioner
hos känsliga individer. Det är extra svårt att hantera en allvarlig
allergireaktion i luften vilket i sin tur också innebär en stor oro för den
nötallergiske passageraren. Det finns många fallbeskrivningar som ligger till
grund för denna oro. Tyvärr har dessa inte lett till någon kritisk studie inom
skolmedicinen.

Astma- och Allergiförbundet anser mot bakgrund av detta att
försiktighetsprincipen ska tillämpas och att alla flygbolag ska anta en policy
om att inte servera nötter till passagerare på flygplanen.
Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm