Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Till Socialdepartementet: Synpunkter på DS 2011:23, ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel”

Astma- och Allergiförbundet vill lämna följande synpunkter:

Vi vill först påpeka att vi anser svarstiden vara anmärkningsvärd, det medföljande brevet till förslaget är daterat den 22 juni, och svar ska lämnas till departementet senast den 8 augusti. En period då flesta svenskar har semester, även de tilltänkta remissinstanserna kan man förmoda.

Astma- och Allergiförbundet anser inte att högkostnadsskydden ska höjas, varken för öppenvårdsbesök eller läkemedel.  I våra kontakter med förbundets medlemmar får vi dagligen signaler om att många har det svårt att få ekonomin att gå ihop redan som det är idag, och man tvingas avstå viktiga läkarbesök på grund av att det.  Reformeringen av sjukförsäkringen har för många inneburit en osäker och försämrad ekonomi, och vi anser att förslaget om höjda gränser inom högkostnadsskydden innebär en försämring för grupper som redan idag har det svårt med att få den dagliga ekonomin att gå ihop.

En höjning av högkostnadsskyddet avseende läkemedel kommer att innebära att många människor med astma som idag underhållsbehandlar sin sjukdom med inhalationssteroider kommer att avstå från detta av ekonomiska skäl. Många av dessa kommer då att förvärras i sin astma och tvingas att söka akut för sin sjukdom. En höjning av högkostnadsskyddet för denna grupp av konsumenter av förebyggande mediciner kommer därför att vara sjukvårdsekonomiskt kontraproduktiv. Detta måste också tas i beaktande när det gäller ställningstagandet till hela förändringen med tanke på hur stor gruppen astmatiker är (8 procent av befolkningen).

 

Med vänlig hälsning,

Ulf Brändström
Kanslichef

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm