Följ Astma- och Allergiförbundet

10 miljoner till allergiforskning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2006 08:52 CET

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond delar ut 10 miljoner till angelägen allergiforskning.

- Det är mer än vi någonsin delat ut tidigare. Det sker för att fira Astma- och Allergiförbundets 50-årsjubileum men hade inte varit möjligt om vi inte fått ökade medel genom den insamling som startade 2006, säger fondens ordförande Britta Andersson.
53 projekt får dela på pengarna. Det är ungefär hälften av ansökningarna. Många av projekten rör forskning som ligger nära våra medlemmar. Och några rör angelägna områden där det ändå är svårt att få annan finansiering. Vi hoppas förstås att vi kan dela ut mycket mer i framtiden. Behoven är verkligen stora. Och många spännande genombrott är nära.

Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Dessa sjukdomar har ökat i befolkningen sedan mitten av 1900-talet i Sverige. Många personer är drabbade och allergisjukdomarna medför höga samhällsekonomiska kostnader. Astma och allergiska sjukdomar kommer under lång tid framöver att tillhöra de allra vanligaste folksjukdomarna i världen.

De samhällsekonomiska kostnaderna för astma uppgår till cirka 7 miljarder kronor i Sverige. Räknar man in kostnaderna för rhinit, eksem och födoämnesöverkänslighet, uppgår de årliga kostnaderna totalt sett inklusive astma till minst 10 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Carina Hååg, informationsansvarig Astma- och Allergiförbundet 070 604 35 36 eller
Britta Andersson, ordförande Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 070 680 32 64


Astma- och allergiförbundet
http://www.astmaoallergiforbundet.se/pressrum/