Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2012 – ett svart år för pollenallergiker?

Hasseln har gått i blom södra Sverige. Den ovanligt varma vintern påskyndar pollensäsongen. Pollenprognoserna blir allt viktigare för människor med pollenallergier. Ska Sverige nu bli det enda landet i Europa utan pollenprognoser?

Landstinget i Västerbotten beslutade den 30 november i år att inte finansiera pollenmätstationen i Umeå 2012 – en station som fungerat kontinuerligt sedan 1979. Landstingets finansiering av pollenmätningen i Umeå har varit ryggraden för hela Norrlands pollenmätningar och prognosverksamheten där. Genom att Umeåstationen försvinner finns det stor risk att hela Norrland blir utan pollenmätning. Stockholm blir då den nordligaste mätstationen i Sverige!

I realiteten är situationen än mer alarmerande.

Risken är stor att Västerbottens läns landstings beslut följs av liknande beslut i fler kommuner och landsting där pollenmätningar görs. Det finns nämligen ingen enhetlig eller nationell finansiering av prognosverksamheten. Hela systemet för pollenprognoser riktade till människor med allergier i Sverige kan falla ihop! Vi blir då ett av få länder i Europa där det inte finns en sådan service för människor med pollenallergi!

Efter att Astma- och Allergiförbundet i många år uppmärksammat att pollenprognoserna till allmänheten hänger på en mycket skör tråd finansiellt och organisatoriskt tillsatte Barn- och Äldreminister Maria Larsson 2010 en utredning med sikte på att skapa en långsiktigt hållbar ordning för prognosverksamheten. Vi och landets pollenallergiker gladde oss åt beslutet eftersom det ingav hopp inför framtiden. Vi kände att hon förstod betydelsen av pollenprognoser för människor med pollenallergi, nu skulle inte pollenmätstationer stå inför nedläggningshot inför varje pollensäsong. Äntligen skulle en fast struktur med ett tydligt statligt ansvarstagande skapas.

Utredningsarbetet påbörjades under våren 2010 och vi såg fram mot en pollensäsong 2012 med långsiktigt tryggade prognoser. Men oron har smugit sig på under hösten. Utredningsarbetet tycks vara slutfört men inga politiska beslut har blivit följden.

Nu hoppas vi att Maria Larsson visar politisk handlingskraft! Utredningen på departementet initierades för att lösa frågan. Rimligtvis är ärendet väl förberett och det finns underlag för ett snabbt beslut. Frågan om pollenprognoser till nytta för hundratusentals människor måste föras i mål i god tid innan kommande pollensäsong!

Ingalill Bjöörn, Förbundsordförande
Kontaktperson: Marianne Jarl, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se, tel. 076 1418890

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm