Följ Astma- och Allergiförbundet

Allergitestning – en risk för den som utför testet

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2012 10:27 CET

Pressmeddelande

Allergitestning – en risk för den som utför testet

Bristande ventilation och utrustning kan innebära att de sjuksköterskor som utför allergitester på patienter själva utsätts för en ökad risk för astma eller allergi. Det framkommer av en ny undersökning gjord av Astma- och allergisjuksköterskeföreningen (ASTA). Studien presenteras på onsdag under Allergistämman i Göteborg.

ASTA:s enkätundersökning besvarades av 71 procent av medlemmarna. Av samtliga svarande angav 17 procent att de hade läkardiagnostiserad astma, 21 procent besvär under senaste året i form av pipande eller väsande andning, 7 procent nattlig andnöd, 31 procent allergiska näsbesvär, och 19 procent eksem. Hereditet för astma, allergiska sjukdomar och överkänslighetsbesvär uppgavs vara 51 procent.

Av de medlemmar som uppgivit besvär ansåg 8 procent att besvären hade påverkats av deras arbete. Här kan skyddsutrustningen spela roll. Dragbänk användes till exempel av 24 procent av respondenterna vid pricktest, av 17 procent vid allergenspecifik immunoterapi (ASIT), av 33 procent vid metakolinprovokationer och av 12 procent vid Pc-provokationer. Tättslutande avfallskärl användes av 57 procent vid pricktest, 60 procent vid ASIT och av 42 procent vid Pc-provokationer. Metakolinprovokationer utfördes i 73 procent i ett speciellt utrymme med extra ventilation.

Det finns alltså en ökad förekomst av astma, luftvägsbesvär och allergiska näsbesvär hos allergisjuksköterskor i Sverige. Majoriteten har även en ärftlig disposition för dessa sjukdomar och besvär.

- Med denna kunskap i åtanke är det viktigt att se över arbetsmiljön och förbättra och utveckla skyddsåtgärder för de olika arbetsmomenten, säger Pia Kalm-Stephens, som arbetat med ASTAs undersökning.

Undersökningen presenteras under Allergistämman 2012 i Göteborg under seminariet

Innebär allergitestning en risk för den som utför den? Det äger rum på onsdagen den 22 november kl. 13.30-14.30 på Svenska Mässan.

Läs mer om Allergistämmans program på www.allergistamma.org

För mer information, var god kontakta:

Pia Kalm-Stephens, leg sjuksköterska Therese Sterner, leg sjuksköterska

Allergisjuksköterska Samordnande allergisjuksköterska

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Barn och ungdomsmedicinska kliniken

Telefon: 073-56 98 301 Skånes Universitetssjukhus i Lund

Pia.kalm-stephens@akademiska.se Telefon: 0708-94 51 44, 046 -178033

therese.sterner@skane.se

För mer information om Allergistämman

Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97 eller catharina@bergstenmedia.se

Arrangörer:

Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument