Följ Astma- och Allergiförbundet

Arbetsplatser för människor eller djur?

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2007 10:14 CET

Astma- och Allergiförbundet är oroade över att pälsdjur införs i vård och omsorg utan hänsyn till människor med pälsdjursallergi. Pälsdjur bör endast införas på enstaka vård- eller omsorgsenheter i kommun eller landsting dit man aktivt söker plats som boende eller arbetstagare. Dessa krav har framfört i en skrivelse till Socialutskottets ledamöter.

En intensiv lobbyverksamhet pågår för att främja införandet av pälsdjur i vården och omsorgen. Vi oroas dock av att ingen verkar analysera eller bevaka den hälsorisk som pälsdjur där kan innebära för personer med pälsdjursallergi.

Bland arbetsföra i offentlig miljö, det vill säga på vårdinrättningar och liknande, har idag ca 15% allergi mot hundar och katter. Att införa pälsdjur i vård och omsorg utan planering kan medföra allvarliga konsekvenser för människor med pälsdjursallergi. Förutom att de som bor på äldreboenden kan få mer sjukdomssymtom, kan arbetstagare komma att diskrimineras på arbetsplatser.

Forskning visar att pälsdjursallergen är mycket spritt i samhället och finns i allt fler offentliga miljöer. Detta medför begränsningar i tillgängligheten för människor med pälsdjursallergi, försämrad hälsa och livskvalitet.

- Ett införande av pälsdjur i vården och omsorgen måste göras med hänsyn och respekt till människor med pälsdjursallergi. Om man vill bo eller arbeta med pälsdjur, t ex på ett äldreboende, ska man aktivt kunna välja ett sådant boende i sin kommun. Däremot ska man ska inte behöva utsättas för pälsdjur om man inte tål dem på grund av att de införs helt utan planering och konsekvensanalys på vilket äldre- eller omsorgsboende som helst, säger Ingalill Bjöörn.
Ingalill Bjöörn
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information, kontakta:
Carina Hååg
Informationsansvarig, 08 506 28 209, 070 604 35 36


Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm. www.astmaoallergiforbundet.se


Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.