Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet i dialog med regeringen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2020 08:00 CET

Maritha Sedvallson är ordförande Astma- och Allergiförbundet och ny ledamot i regeringens funktionshindersdelegation.

Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson har valts till ledamot i regeringens funktionshinderdelegation. Människor som möter olika svårigheter och hinder till följd av funktionsnedsättning behöver en nära dialog med våra beslutsfattare. Astma- och Allergiförbundet välkomnar därför möjligheten att få delta i denna dialog.

– Jag ser fram emot att tillsammans med övriga deltagare i regeringens funktionshinderdelegation få bidra till att kunskap om och behov vid funktionsnedsättning bättre tas tillvara. Jag hoppas kunna bidra till ökad förståelse på nationell nivå för att även astma- och allergisjukdomar ger hinder och svårigheter som ofta leder till funktionsnedsättning, säger Maritha Sedvallson, ordförande inom Astma- och Allergiförbundet.

Funktionshindersdelegationen är regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Astma- och Allergiförbundet representerar här Funktionsrätt Sveriges samtliga medlemsförbund. Delegationen träffas fyra gånger per år.


För mer information vänligen kontakta:

Maritha Sedvallson: 070-661 54 75

Kristina Ljungros: 070-254 27 75

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.