Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet: “Inrätta ett coronaråd”

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2020 12:03 CET

Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet, vill se en särskild referensgrupp för coronafrågor, där bland annat berörda patientorganisationer ska kunna delta.

Astma- och Allergiförbundet får fortfarande många frågor från medlemmar med anledning av det nya coronaviruset. Många upplever att det behövs tydligare information – och därför har vi idag framfört ett förslag till regeringen och Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett coronaråd, en referensgrupp med berörda patientorganisationer.

– Astma- och Allergiförbundet har örat mot marken och vet vad våra medlemmar med astma och allergi frågar efter och oroar sig över, och hur myndigheternas information tolkas. Vi vill bidra till att kommunikationen blir så bra och tydlig som möjligt. Därför har vi idag framfört ett förslag till regeringen och Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett särskilt coronaråd – en referensgrupp med patientorganisationer, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Syftet med referensgruppen är att kunna stämma av hur information uppfattas hos olika grupper i samhället samt att den ska fungera som en kanal för kommunikation. Gruppen ska kunna bidra till myndigheter och beslutsfattares möjlighet att skapa en korrekt lägesbeskrivning av hur situationen ser ut för berörda grupper ute i samhället. På så sätt skulle referensgruppen kunna hjälpa till att minska oro och ryktesspridning bland befolkningen.

– Referensgruppen om coronaviruset skulle bestå av berörda patientorganisationer och kopplas till den nationella krisorganisationen. Vi har redan tidigare lämnat synpunkter till myndigheter om områden där informationen till människor med astmasjukdom skulle behöva förtydligas, säger Kristina Ljungros.

Cirka 800 000 personer i Sverige lever idag med astma. Kronisk lungsjukdom har pekats ut som en riskfaktor för att drabbas värre av det nya coronaviruset, samtidigt som personer med framför allt svårare astma ofta löper risk att bli sjukare av andra virussjukdomar. Frågorna från våra medlemmar kring covid-19 och hur denna sjukdom kan komma att påverka dem är därför många och vi hoppas med detta initiativ kunna bidra till att fler får snabbare och tydligare svar på sina frågor.

För frågor, vänligen kontakta:

Helena Färnsten, kommunikationschef på Astma- och Allergiförbundet: 070-345 56 51

Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet: 070-254 27 75

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.