Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet JO-anmäler Miljöförvaltningen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2008 11:04 CET

Astma- och Allergiförbundet har lämnat in en JO-anmälan som gäller handläggningen av ett innemiljöärende i Stockholms stad.

Astma- och Allergiförbundet har fått vetskap om att Miljöförvaltningen i Stockholm saknar kompetens när det gäller innemiljöutredningar, att man skurit ner på resurserna och minimerat handläggningen bland annat när det gäller ärenden som handlar om inomhusmiljön, något som förbundet hoppas att JO kan undersöka.

En av förbundets medlemmar i området Skarpnäck i Stockholm har vänt sig till Miljöförvaltningen i Stockholm får att få hjälp med att åtgärda lägenheten hon blir sjuk av att bo i. Men Miljöförvaltningen har varken talat direkt med henne eller gjort någon egen kontroll och bedömning av om de åtgärder som fastighetsägaren vidtagit är tillräckliga, något som Astma- och Allergiförbundet starkt kritiserar. Flera personer som besökt den aktuella lägenheten har fått luftvägsbesvär även efter åtgärderna, men trots detta har Miljöförvaltningen avskrivit ärendet. Miljöförvaltningens beslut med tre veckors tid att överklaga skickades mitt under sommarsemestern per e-post till hyresgästen.

- Vi vill att JO tar upp och utreder detta ordentligt så att innevånarna i Stockholm får den hjälp de har rätt till när det gäller innemiljö i bostäder. Det är skandal om Miljöförvaltningen i Stockholm gör lika bristfälliga bedömningar i andra innemiljöärenden som berör människor med någon form av allergi, säger Ingalill Bjöörn ordförande i Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets kansli i Stockholm har under åren mottagit ett antal samtal från personer med liknande problem som upplever att de inte fått hjälp då de vänt sig till Miljöförvaltningen i Stockholm.Ingalill Bjöörn
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information, kontakta:
Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljöfrågor, dagtid
08 506 28 211 eller
Carina Hååg Informationsansvarig 08 506 28 209, 070 604 35 36


Astma- och Allergiförbundets, Box 49 303, 100 29 Stockholm.
www.astmaoallergiforbundet.se