Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma och träning ­- en bra kombo

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 06:21 CEST

Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

Personer med astma upplever ofta andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. Besvären kommer vanligtvis efter 5–10 minuters ansträngning, men kan också dyka upp efter ansträngningens slut. Fysisk aktivitet i kall väderlek kan ytterligare förstärka de ansträngningsutlösta andningsbesvären.

Många med ansträngningsutlöst astma sänker den dagliga aktivitetsnivån, minskar träningsmängden eller slutar träna helt och hållet, vilket ökar risken för sämre hälsa och livskvalitet.

I samband med Internationella astmadagen 2017 presenterar Astma- och Allergiförbundet ett par saker att tänka på i samband med konditions- och styrketräning, för att på bästa sätt träna med astma och lägga grunden för ett friskare liv.

Goda råd att tänka på:

  • Ta din luftrörsvidgande medicin precis innan träningen om du brukar få problem med ansträngningsutlöst astma.
  • Var inte rädd för att utmana dig själv fysiskt, men ta hänsyn till dagsformen och anpassa träningen efter hur luftrören känns.
  • Låt uppvärmningen ta uppemot 20 minuter och stegra sedan träningen långsamt
  • Använd en värmeväxlare om det är kallt (finns att köpa på apotek).
  • Avstå all träning vid förkylning eller feber.
  • Om du även är pollenallergiker bör du motionera inomhus eller på morgonen under pollensäsongen, eftersom dagg binder och minskar nivåerna i luften.

Läs mer om träning på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

För mer information, kontakta gärna:
Ulf Brändström, generalsekreterare, 070-795 22 86, ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se

Leif Henriksson, 1:e vice ordförande, 070 - 265 55 25, leif.henriksson@astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.