Följ Astma- och Allergiförbundet

Astma ökar hos barn i Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2014 13:00 CEST

Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. Astma bland barn i skolåldern har ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 9 procent enligt Miljöhälsorapporten 2013. I Skåne har astma hos barn ökat från 6 till 11 procent under samma period. 

- Alltför många barn drabbas av utanförskap på grund av en kronisk sjukdom som kraftigt kan förvärras på grund av att omgivningen saknar kunskap och förståelse. Det vill vi ändra på, säger Emma Larsson, Astma- och Allergiföreningen i Skåne län.

För att uppmärksamma problemet ordnas en föreläsning lördagen den 26 april
kl 11.00–13.00 i Domkyrkoforum. Arrangörer är Allergikommittén i Lunds kommun tillsammans med Astma- och Allergiföreningen i Skåne län. Håkan Segerholm, förvaltare på serviceförvaltningen kommer att presentera arbetet med att säkerställa inomhusmiljön i Lunds skolor och förskolor. Allergikonsulent Therese Sterner kommer att berätta om allergi och inomhusmiljö.

Astma- och Allergiförbundet har tagit initiativ till ett Barnallergiår 2013 - 2014. Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. Tiotusentals barn har svåra problem som påverkar hela familjens liv – barn, syskon och föräldrar.

- När Barnallergiåret är avslutat ska vi ha höjt nivån av kunskap och insikt på alla nivåer. Vi ska inte längre ha barn som får fel mat eller blir sjuka av dålig innemiljö i skolan, säger Emma Larsson.

För mer information kontakta:

Emma Larsson, Astma- och Allergiföreningen i Skåne län, 073-713 28 01
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.