Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnallergolog larmar inför Internationella Astmadagen den 3 maj: Färre allergikonsulenter skapar otrygghet

Ökad oro och fler allvarliga allergiincidenter i förskolor och skolor. Det kan bli resultatet när kommuner och landsting drar ner på antalet allergikonsulenter.

På knappt tio år har antalet allergikonsulenter i Sverige nästan halverats. I början av 2000-talet hade de flesta län en allergikonsulent anställd av landsting eller kommun – i år finns det bara tretton kvar i hela landet. För svårt allergiska barn kan neddragningarna få två paradoxala följder:

- Barnen blir mer överbeskyddade, eftersom både föräldrar och personal i förskola och skola tar det säkra före det osäkra när tryggheten minskar. Samtidigt kan vi förvänta oss ett större antal incidenter, säger Jan Svedmyr, barnallergolog på barnkliniken vid Falu lasarett.

Dalarna är ett av de landsting som fortfarande värnar om sin allergikonsulent. Hon heter Anna Hellström och har arbetat som allergikonsulent i fyra år. Till hennes arbetsuppgifter hör bland annat att informera, utbilda och ge råd i allergifrågor till enskilda patienter, anhöriga och personal inom barnomsorg, skola och vård. Hon medverkar i miljöutredningar i hem, på skolor och arbetsplatser och hon tar initiativ till informationsinsatser för allmänheten.

-  Vi gör konkreta saker som snabbt ger resultat. Det kan till exempel handla om hur miljön och inredningen i en skola bör ändras för att allergiska och astmatiska barn ska kunna gå där. Eller det kan vara utbildning i hur förskolepersonal ska ge livräddande adrenalininjektioner om någon får en allvarlig allergisk reaktion. Säker skolmat är en annan fråga vi jobbar mycket med. Förra året gjorde jag 335 besök eller telefonuppföljningar, året före 247 och år 2008 175 stycken. Så behoven ökar hela tiden, säger hon.

I en undersökning genomförd av Utredningsinstitutet HANDU på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet uppger över hälften (55 procent) av de personer som anser sig vara i behov av att få kontakt med en allergikonsulent, att de inte fått någon sådan kontakt. Totalt uppger över hälften av alla respondenter, 56 procent, att de inte fått utbildning om sin sjukdom – varken enskilt eller i grupp.

-  Astma- och Allergiförbundet vill i samband med den Internationella Astmadagen den 3 maj berätta hur oroade vi är över att antalet allergikonsulenter minskar. Vården borde istället satsa på att anställa fler allergikonsulenter, säger Ingalill Bjöörn, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Jan Svedmyr, barnallergolog vid Falu lasarett, vill påpeka att konsulenternas roll är unik;

-  BVC och skolhälsovården kan normalt sett inte dessa frågor utan får utbildning av konsulenterna, så man ska inte tro att konsulenternas jobb är något som tas över av andra om man gör neddragningar. Allergikonsulenterna har en unik samordnande roll och en specialkompetens som ger väldigt god utdelning, säger han.

 

För mer information om allergikonsulenternas arbete, var god kontakta: Anna Hellström, allergikonsulent, 023-49 29 16  eller Jan Svedmyr, barnallergolog, Landstinget Dalarna, 023-49 20 00.
För information om HANDU-studien: Eva-Maria Dufva, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88.
För kommentarer från Astma- och Allergiförbundet: Ingalill Bjöörn, förbundsordförande,
070 – 604 46 99 eller Eva-Maria Dufva, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88.

Allergikonsulenternas roll och kompetens
Allergikonsulenterna är knutna till specialistkliniker eller förlagda i primärvården och har ett nära samarbete med behandlande läkare och övrig vårdpersonal. Allergikonsulenterna är ofta specialistsjuksköterskor med påbyggnadsutbildningar inom exempelvis astma, allergi och annan överkänslighet, yrkes- och miljömedicin, folkhälsa och pedagogik.

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. En allergiker möts ofta av attityden att "lite går väl ändå bra" eller "lite grand kan du väl ändå tåla". Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den lavinartade utvecklingen av allergier. Vill du veta mer om de olika allergisjukdomarna.

Idag finns 127 lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra ömsesidigt och påverka det omgivande samhället. Förbundet är en gemensam resurs för de lokala föreningarna. Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm