Gå direkt till innehåll
​Bra innemiljö underlättar skolstarten för barn med allergi

Pressmeddelande -

​Bra innemiljö underlättar skolstarten för barn med allergi

Astma och allergi är vanligt bland skolbarn. I en skolklass med 30 barn har i snitt tre barn astma, fyra allergisk snuva och två matallergi. Många föräldrar känner stor oro inför skolstarten och många skolor är osäkra på hur de bäst tar emot elever med allergi. Därför har Astma- och Allergiförbundet tagit fram allergironden.se som stöd till förskolor och skolor för att underlätta arbetet med att hitta allergirisker.

- Vi vet av erfarenhet att många frågor uppstår i samband med skolstart när barn med någon allergisk sjukdom ska tas emot. Anpassningar av innemiljön och verksamheten kan behöva göras, allergironden hjälper skolan att upptäcka och åtgärda allergirisker, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Allergironden är en checklista som ska underlätta för skolor och förskolor att arbeta förebyggande med sin arbetsmiljö. Allergironden.se innehåller ett antal olika avsnitt med praktiska tips och råd inom flera olika områden: inredning och material, ventilation och fukt, städning, kemiska produkter och dofter, rökning, växter, pälsdjur och mat. Ronden kan laddas ner utan kostnad

Antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat med 50 procent sedan 2003 (från sex till nio procent). En rapport från Socialstyrelsen visar också att allergierna bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013). Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete. Socialstyrelsens rapport visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat sjukfrånvaro, prestationer och elevernas skolresultat.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070 - 661 54 75, Maritha.Sedvallson@astmaoallergiforbundet.se
Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070 - 020 94 98, Marie-Louise.Luther@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm