Gå direkt till innehåll
Bra resultat kräver en bra inomhusmiljö

Pressmeddelande -

Bra resultat kräver en bra inomhusmiljö

TV4:s granskning Skolsnusk som har pågått hela hösten visar på stora brister i hela landet när det gäller arbetsmiljön i skolan. Det drabbar såväl barn som den vuxna personalen, men i första hand påverkas barn med någon form av överkänslighet vilket kan leda till sämre prestationer. Nu måste regeringen stödja kommunerna så att de får stärkta möjligheter att rusta upp i skolorna – det är dags att införa en klassrumspeng.

I en vanlig skolklass finns det i genomsnitt nio barn med någon form av allergi. Skolbarn spenderar uppskattningsvis 1 000 timmar per år, det vill säga 27 veckor inomhus i skolan. Fukt, mögel och dålig städning är vanligt i många skolor. Nya siffror i Karolinska Institutets Miljöhälsorapport från i maj 2013 visar att läkardiagnostiserad astma hos barn har ökat med 50 procent (från 6-9 procent) mellan 2003 och 2011.

Forskning visar även att fuktskador kan orsaka astma och luftvägsbesvär och sätta igång symtom hos den som har någon form av allergi. Om kommunera inte rustar upp skolorna är det sannolikt att många fler barn, helt i onödan, kommer att drabbas av astma och allergi. 

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna fuktskador och ytterligare 40 procent en konstruktion som medför ökad risk för fuktskador. Fyrtio procent av skolorna har inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm, smuts och instängd dålig luft.

Men det finns även goda exempel, kommuner där politikerna tar sitt ansvar för innemiljön i skolorna.

Ett exempel är Lunds kommun i Skåne. Sammanlagt 44 skolor och förskolor i Lund behöver åtgärdas för att få en bättre inomhusmiljö. Det står klart efter en inventering tidigare i höstas. Politikerna i kommunen har nu skjutit till ytterligare 60 miljoner kronor för nästa år för att komma igång med renoveringarna. De skolor där problemen har varit störst har redan stängts.

Ett annat exempel är Falkenbergs kommun.  Här vill politikerna tidigarelägga ventilationsinvesteringar på över 30 miljoner - som egentligen var planerat till 2018. Här råder politisk enighet och kommunen kommer nu att åtgärda luften och ventilationen på skolorna så eleverna kan ha en bra luft i sina klassrum.

Även i Sandvikens kommun där skolorna har stora problem med inomhusmiljön tar man nu tag i problemet. 12 miljoner kronor har öronmärkts för att rusta upp de skolor där det är störst problem.

Vi menar att en klassrumspeng, det vill säga pengar som kommunerna kan söka hos staten och som är vikta åt att renovera, skulle göra det möjligt för fler kommuner att tidigarelägga redan planerade renoveringar för att ta sig an de renoveringsberg som på många håll har blivit ohanterliga. Det kommer att på sikt leda till lägre kostnader för både kommunerna och det övriga samhället.

Det räcker alltså inte med kommunernas goda vilja. Staten måste dra sitt strå till stacken och visa vägen. Ett målinriktat stimulansbidrag i form av en klassrumspeng skulle kunna bli det instrument som kan få loss nödvändiga resurser för att ta sig an den svenska skolans stora problem med elevernas arbetsmiljö. Insikten om detta börjar nu växa inom riksdagspartierna, allt fler att anser skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmiljö.

TV4:s granskning Skolsnusk är över för den här gången, men vårt arbete fortsätter. Vi vill att regeringen tar sitt ansvar och inför en klassrumspeng, ett statligt investeringsstöd, som ska göra det möjligt för många fler kommuner att rusta upp innemiljön i skolan. 

Maritha Sedvallson 
Ordförande   
Astma- och Allergiförbundet  

Lars Bergwall 
Ordförande i kommunens miljö- och hälsoutskott   
Lunds kommun 

För mer information, kontakta:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88


Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm