Följ Astma- och Allergiförbundet

Kraftig ökning av astma hos barn kräver bättre skolmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2013 11:42 CEST

Nu måste regeringen ge kommunerna möjlighet att rusta upp i skolorna – det är dags att införa en klassrumspeng. Det skriver Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

-  Det kommer att leda till både friskare barn och bättre studieresultat. Dessutom att regeringen uppnår det egna miljömålet - God bebyggd miljö - att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt år 2020, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Rapporten Allergi i skola och förskola från Socialstyrelsen visar på stora brister i skolmiljön. Det drabbar i första hand barn med någon form av överkänslighet och leder till att barnen presterar sämre.

-  Även TV4s stora granskning av skolmiljön, #skolsnusk som ska pågå hela hösten visar att det finns stora  brister när det gäller inomhusmiljön i skolan. Allergikonsulent Britt-Marie Wallström som intervjuas i TV4 Nyheterna i Halland  menar att det saknas resurser för att arbeta förbyggande med inomhusmiljön i skolan.Det vill vi ändra på, säger Maritha Sedvallson. Vårt förslag till lösning är en klassrumspeng, ett statligt investeringsstöd som kommunerna ska kunna söka. 

För mer information kontakta:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070-661 54 75
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 - 5887288

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.