Följ Astma- och Allergiförbundet

Doftsättning i gallerior förbjuds

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2017 10:47 CET

Nu har högsta instansen Mark- och Miljödomstolen tagit ställning. Doftsättning av inomhusluften i entréer och på toaletter i gallerior kan enligt Miljöbalken vara en olägenhet för personer med doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet. Två olika mål som rör doftsättning i Solna Centrum och Täby Centrum har prövats. Domstolen fastställer därmed de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas beslut om ett föreläggande att upphöra med doftsättning i de båda galleriorna.

- Vi är mycket glada över domstolens beslut som innebär att Miljöbalken kan användas för att skydda personer med doftöverkänslighet mot ofrivillig doftsättning av luften i gallerior, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Domstolen har använt sig av försiktighetsprincipen som ställer krav på att vidta försiktighetsåtgärder för personer med doftöverkänslighet i sitt domslut. I vägledningar till Miljöbalken nämns att hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. I de båda fallen bedöms ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna för fastighetsägaren.

Domarna blir vägledande och i och med att domstolen tillämpar försiktighetsprincipen läggs bevisbördan helt på fastighetsägaren som inte anses ha bevisat att de försiktighetsåtgärder och begränsningar som vidtagits är tillräckliga. Det innebär enligt domstolen inte att doftsättning förbjuds generellt men att höga krav ställs på den som vill doftsätta luften i offentliga inomhus-miljöer framöver.

Astma- och Allergiförbundet har skrivit yttranden till flera instanser med underlag från bl.a. professor Eva Millquist om hur personer med doftöverkänslighet kan drabbas då de utsätts för doftsättning i offentliga inomhusmiljöer. För personer med doftöverkänslighet räcker det med mycket låga halter av kemiska ämnen för att de ska få symtom. Ungefär en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen anger någon form av besvär efter att ha kommit i kontakt med kemiska medel och dofter. Ca sex procent har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 661 54 75

För frågor om innehållet, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98, 

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.