Gå direkt till innehåll
Elevers hälsa och resultat riskeras i budgetspelet

Pressmeddelande -

Elevers hälsa och resultat riskeras i budgetspelet

Om både regering och opposition menar allvar med att höja kunskapsresultaten finns all anledning att främja frågan om den fysiska arbetsmiljön i skolan, genom att återinföra miljardsatsningen på bättre skolmiljö. Annars är det eleverna och lärarna som får betala priset för det politiska budgetspelet.

Det skriver Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet, med fler företrädare för elev- och lärarorganisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

- En bra skolmiljö är en tillgång – inte en kostnad. Vi hoppas att riksdagen kommer att prioritera ett statligt anslag för upprustning av skolmiljön. En god arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att alla elever ska kunna prestera och må bra, säger Maritha Sedvallson. Elever och lärare får betala ett dyrt pris i det politiska budgetspelet.

Regeringens budgetproposition innehöll en miljard kronor åren 2015-17 för att komma tillrätta med ett eftersatt underhåll i landets skolor. Tyvärr fanns satsningen inte med i den budget för 2015 som riksdagen röstade igenom i december. Nu måste regeringen återupprätta ambitionerna för en bättre fysisk arbetsmiljö i skolan i vårbudgeten. Ett prioriterat område är att åtgärda dålig inomhusluft – ett utbrett arbetsmiljöproblem för elever och skolpersonal som leder till ohälsa och sämre skolresultat.

Läs hela debattartikeln här.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070- 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 - 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88.

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm