Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En bra skolmiljö är en tillgång – inte en kostnad

Bristfällig ventilation och luftkvalitet i skolan kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma. Det kan ge frånvaro och svårigheter att vistas i skolan som följd. För att komma tillrätta med problemen föreslår vi att regeringen inrättar en klassrumspeng, ett statligt investeringsstöd. Det skulle ge kommunerna möjlighet att rusta upp skolorna.

-  Kommunerna har skjutit ett renoveringsberg framför sig. Nu går det inte längre. Alltför många barn mår dåligt för att kommunerna inte tar sitt ansvar. En klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet att rusta upp, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Regeringens skolpolitik koncentreras idag mycket på att genomföra åtgärder som rör betyg och lärarnas kompetens. Trots detta har skolresultaten inte blivit bättre. Skolminister Jan Björklund fortsätter att rekommendera mer av den gamla medicinen, uppenbarligen helt blind för det förfall som pågår när det gäller skolans innemiljö, som ventilation och luftens kvalitet. 

Den granskning som pågår i TV4 under hösten, #skolsnusk,visar att stora brister finns när det gäller luft och ventilation i våra skolor. En dansk studie visar att elever som studerar i klassrum med bra luft presterar 8 procent bättre än elever som har lektioner i klassrum med sämre luft. 

-  Det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till det, säger Maritha Sedvallson.

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm smuts och dålig luft. Även TV4:s granskning visar att varannan skola struntar i att göra OVK. Förutom att göra OVK behöver man också kontrollera så att luftomsättningen är tillräcklig i förhållande till det antal personer som vistas i lokalen.

Enligt Miljöhälsorapporten 2013 säger cirka 8 procent av 12-åringarna att de har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent (från 6 - 9 procent) mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav på skolan och omsorgen. Verksamheter och lokaler måste anpassas och de anställdas kunskaper inom området måste öka.

För mer information kontakta:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 - 588 72 88.


Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm