Följ Astma- och Allergiförbundet

En tredjedel av astmatikerna får svårt att betala sin medicin vid en höjning av högkostnadsskyddet!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2011 15:14 CEST

I en enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet genomförde under augusti 2011 svarade 31 procent av de tillfrågade att de kommer att ha svårt att betala sina mediciner alternativt bara ta ut de viktigaste medicinerna om höjningen genomförs.

Nu är det klart, det blir en höjning av högkostnadsskydden från och med 1 januari 2012. Gränsen för frikort i vården kommer att höjas från 900 till 1100kr, och för läkemedel från 1800 till 2200kr.

-          Astma- och Allergiförbundet anser inte att högkostnadsskydden ska höjas, varken för öppenvårdsbesök eller läkemedel säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Vi anser att förslaget om höjda gränser inom högkostnadsskydden innebär en försämring för grupper som redan idag har det svårt med att få den dagliga ekonomin att gå ihop.

Det innebära att många människor med astma som idag underhållsbehandlar sin sjukdom med inhalationssteroider kommer att avstå från detta av ekonomiska skäl. Många av dessa kommer då att förvärras i sin astma och tvingas att söka akut för sin sjukdom En höjning av högkostnadsskyddet för denna grupp av konsumenter av förebyggande mediciner kommer därför att vara sjukvårdsekonomiskt kontraproduktiv.

Ett akut besök på sjukhus kostar idag 2980 kr, läggs man sedan in på sjukhusets lungklinik kostar det 7800 kr per dygn. Detta borde regeringen ha tagit i beaktande när det gäller ställningstagandet till hela förändringen med tanke på hur stor gruppen astmatiker är (8 procent av befolkningen).

Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande

För mer information kontakta Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, 070- 604 46 99, mail ingalill.bjoorn@astmaoallergiforbundet.se , eller Eva-Maria Dufva, ombudsman,
070- 588 7 2 88 mail eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. En allergiker möts ofta av attityden att "lite går väl ändå bra" eller "lite grand kan du väl ändå tåla". Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den lavinartade utvecklingen av allergier. Vill du veta mer om de olika allergisjukdomarna.

Idag finns 127 lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra ömsesidigt och påverka det omgivande samhället. Förbundet är en gemensam resurs för de lokala föreningarna. Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker.

Bifogade filer

Word-dokument