Följ Astma- och Allergiförbundet

Färre lokala försäkringskontor skapar otrygghet

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2011 16:11 CET

Häromdagen meddelande Försäkringskassan att man pga betydligt lägre anslagsnivå från regeringen planerar att stänga ca 130 lokala försäkringskontor runt om i landet, myndigheten ska minska med 1000 personer.

-  Jag är mycket oroad, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Våra medlemmar är inte nöjda med hur det fungerar i dag, med långa väntetider, svårt att få kontakt med handläggare.
Den planerade förändringen kommer att drabba redan svaga grupper som kroniskt sjuka och multisjuka om den genomförs. Vi får idag många samtal från föräldrar som tycker att det är krångligt att fylla i tex blanketten för att söka vårdbidrag. Då har den personliga kontakten på kassan varit till stor hjälp, fortsätter Ingalill Bjöörn.

-  Detta sker i en situation när fler människor än tidigare har behov att ha en god kommunikation med Försäkringskassan pga de stora förändringar som skett inom socialförsäkringen. Försäkringskassan bör få ökade anslag för att klara av den nuvarande situationen, säger Ingalill Bjöörn.

Kontakta gärna Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet vid ev frågor.

070-604 46 99, ingalill.bjoorn@astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. En allergiker möts ofta av attityden att "lite går väl ändå bra" eller "lite grand kan du väl ändå tåla". Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den lavinartade utvecklingen av allergier. Vill du veta mer om de olika allergisjukdomarna.

Idag finns 127 lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra ömsesidigt och påverka det omgivande samhället. Förbundet är en gemensam resurs för de lokala föreningarna. Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker.