Följ Astma- och Allergiförbundet

Feltolkad forskning om heltäckningsmattor

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2007 13:12 CEST

En nyhet om att mattor och annan textil inredning skulle vara bra att inreda med ur allergisynpunkt har förekommit i media under juli månad Media har här tolkat forskningen fel.

- Denna feltolkning kan vara en fara för en allergiker. Lägg inte in heltäckningsmattor, uppmanar Astma- och Allergiförbundets 1:e vice ordförande Leif Henriksson.

Det är resultat från forskning vid det danska Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) som tolkats på ett felaktigt sätt i media.
På SBIs hemsida kan man läsa:
Allergiker ska följa rekommendationerna från Astma- och Allergiförbundet. Släta ytskikt är klart den bästa lösningen i en bostad där det bor människor med allergi. I det verkliga livet är det svårt att rengöra mattor och ludna ytskikt tillräckligt.

Ett forskningsprojekt från SBI skulle kunna ge anledning att tro att mattor och gardiner nu skulle vara bra att ha i hemmet när man är allergiker. Laboratorieforskning visar nämligen att ludna ytskikt fungerar som en luftrenare där de infångar de små partiklar som finns i våra bostäder. Men det gäller de ultrafina partiklarna. De blir nämligen i övervägande grad sittande på mattfibrerna. De större partiklarna däremot kan bära allergener och kan virvla upp när man rör sig i rummet. Därför är det ingen grund till att allergiker går ut och köper nya golvmattor till huset på en gång.

"Men de ludna ytskikten kan visa sig ha en outnyttjad potential. Det behövs dock mer forskning inom området. Det kommer förmodligen kräva utveckling av nya rengöringsmetoder och många fler experiment, för att ludna ytskikt varaktigt ska kunna vara i stånd att rensa luften från de större partiklarna", säger seniorforskaren Lars Gunnarsen från SBI.

Det finns alltså vid den nuvarande tidpunkten ingen grund till att vända upp och ned på rekommendationerna för människor med dammallergi. Släta golv är det klart bästa i hemmet eftersom det är lättast att göra rent.

Leif Henriksson
Astma- och Allergiförbundet

För mer information kontakta:
Carina Hååg
Information
08 506 28 209, 070 604 35 36


Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm.
www.astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.