Följ Astma- och Allergiförbundet

Förbjud vedeldning på känsliga platser

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 08:15 CET

Elden har varit en samlingspunkt för människor sedan urminnes tider. Men vedeldning skapar också luftföroreningar som kan skada människors hälsa. Fler kommuner borde förbjuda vedeldning på känsliga platser, menar Astma- och Allergiförbundet.

Småskalig förbränning av ved och pellets är en källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar som exempelvis fina partiklar (PM2.5), sot, dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Det är föroreningar som kan leda till problem i andningsvägarna och i hjärt- kärlsystemet och orsaka cancer.

-Särskilt känsliga är barn och äldre samt människor med astma, allergi och annan överkänslighet och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Kommunen är ansvarig för att kontrollera luftkvaliteten. Den kan påverkas genom bygglov och förelägganden av enskilda fastighetsägare enligt 40§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Regeringskansliets rättsdatabaser).

-Det är kommunens skyldighet att särskilt värna om grupper i samhället som kan få problem av dålig luft. Vi tycker att fler kommuner borde använda möjligheten att förbjuda vedeldning på känsliga platser, som till exempel tättbebyggda områden där det också finns förskolor och skolor. Särskilt viktigt är det så klart om kommunen har fått in anmälningar om att människor inte mår bra av vedeldningen, säger Maritha Sedvallson.

Elda rätt

Hon uppmuntrar fler kommuner att använda SMHIs beräkningsverktyg SIMAIR, som visar hur vädret tillsammans med landskapets och bebyggelsens struktur påverkar konsekvensen av vedeldning.

-Det är en god hjälp när kommunen ska fatta beslut om stadsplanering och nybyggen, förklarar Maritha Sedvallson.

Ett annat sätt att minska luftföroreningarna är att kommunen erbjuder utbildning till invånarna om hur man eldar rätt, genom exempelvis information på hemsidan eller föreläsningar.

-Hur man eldar har stor betydelse för luftkvaliteten. Energisparrådgivning kan gärna ges samtidigt – det brukar locka folk och hänger ihop med frågan om miljö och hälsa. Kommunen kan också informera om godkända och miljömärkta pannor. Många vedpannor som säljs i dag uppfyller de utsläppskrav som finns i Boverkets byggregler, säger Maritha Sedvallson.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 15 475, maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

För mer information om vedeldning, var god kontakta: Marianne Jarl, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 076 – 141 88 90, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

Mer information: http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/12/953830

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.