Gå direkt till innehåll
Fukt och mögel ger sämre andningsförmåga

Pressmeddelande -

Fukt och mögel ger sämre andningsförmåga

Fukt och mögel ger sämre andningsförmåga

Fukt och mögel i byggnader kan inte bara ge astma och ”sjuka hus-symptom”. Ny forskning visar att mögelproblem också kan leda till generellt nedsatt lungfunktion, framför allt hos kvinnor och barn. Studien presenteras på torsdag under Allergistämman i Göteborg.

Fuktiga byggnader är byggnader med förhöjd fuktbelastning. Belastningen kan leda till att mögel och bakterier växer till sig i konstruktionen eller på invändiga ytor och att kemiska emissioner från vissa byggnadsmaterial ökar. Det är sedan länge vetenskapligt belagt att fuktiga byggnader kan leda till negativ hälsopåverkan i form av astma, astmasymptom och så kallade sjuka hus symptom (SBS). Men nu visar en stor europeisk befolkningsstudie att fuktiga byggnader även ökar risken för generellt nedsatt lungfunktion – särskilt hos kvinnor. Under nio år har forskarna följt 6443 vuxna personer i 3118 hem och 22 städer genom intervjuer, provtagning i hemmet och spirometri. Personer som utsatts för fukt och mögel i hemmet visade sig ha en signifikant minskning av lungfunktionen.

En annan studie visar att mögelsvamp-DNA är vanligt förekommande i europeiska skolor och att miljön i de skolor som har mögelproblem tydligt påverkar elevernas lungfunktion på ett negativt sätt. Studien bygger på mätningar i 21 skolor i Sverige, Danmark, Norge, Italien och Frankrike, på enkätundersökning av 654 elever i snittåldern 10 år samt lungfunktionstester av 244 elever.

Båda studierna samt flera andra nya forskningsrön på området presenteras under Allergistämman 2012 i Göteborg under seminariet Hälsoeffekter av mögel och hur kan det mätas? Det äger rum på torsdagen den 22 november kl 13.15-14.15 på Svenska Mässan. Under seminariet redogörs också för vad som menas med ”riskkonstruktioner” av byggnader och hur dessa kan påverka människors hälsa.

Läs mer om Allergistämmans program på www.allergistamma.org

För mer information om studierna, var god kontakta:

Dan Norbäck, docent, Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, mobiltelefon: 0708-10 88 49, e-post: dan.norback@medsci.uu.se

För mer information om Allergistämman:

Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97 eller catharina@bergstenmedia.se

 

 

Arrangörer: Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm