Gå direkt till innehåll
Glädjande besked för alla barn med allergi

Pressmeddelande -

Glädjande besked för alla barn med allergi

Folkhälsomyndigheten har i dagarna beslutat anta ett nytt allmänt råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Inom Astma- och Allergiförbundet är vi mycket glada och tacksamma för att myndigheten valt att lyssna på de synpunkter vi fört fram om att heltäckande textila mattor bör undvikas i barns miljöer.

Under våren 2014 har Astma- och Allergiförbundet tillsammans med andra remissinstanser haft möjlighet att yttra sig om förslaget till nytt allmänt råd. Förbundet framförde då bland annat att heltäckande textila mattor borde undvikas helt i barns miljöer. Detta ställningstagande grundar sig på att forskning och erfarenheter visar på att damm och allergen med tiden samlas i mattorna och sedan avges till inomhusluften, att skolorna ofta har en liten budget för städning, att heltäckande mattor är svårstädade och att andelen barn med astma har ökat med 50 procent de senaste åren (från 6 procent 2003 till 9 procent 2011).

I rapporten Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen finns enligt vår åsikt tillräckligt stöd för att avråda från textila golv. Vi anser också att försiktighetsprincipen i Miljöbalken bör tillämpas för att undvika hälsoproblem hos barnen, särskilt för dem med allergi och annan överkänslighet.

I Astma- och Allergiförbundet är vi mycket tacksamma för att Folkhälsomyndigheten lyssnat på våra synpunkter och hoppas på ett fortsatt gott samarbete i frågor som handlar om allergi och annan överkänslighet!

För mer information, kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 - 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 - 588 72 88.

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm