Följ Astma- och Allergiförbundet

Heltäckningsmattor en hälsorisk i offentlig miljö

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2007 09:17 CET

Heltäckningsmattor innebär en hälsorisk om de läggs in i offentliga miljöer, arbetsplatser och skolor, speciellt för dem med allergi och annan överkänslighet. Det visar en ny kunskapssammanställning som Astma- och Allergiförbundet tagit fram.

- Socialstyrelsen som tidigare avrått från heltäckningsmattor i barns miljöer kommer att rekommendera att de kan läggas in sparsamt, något som förbundet kritiserar. Det är allvarligt om en central myndighet ändrar ett viktigt ställningstagande utan nytt faktaunderlag. Vi är rädda för att Socialstyrelsen låter sig påverkas av kommersiella intressen, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Mattbranschen bedriver en aggressiv marknadsföring och vill gärna lägga in heltäckande mattor i offentliga miljöer tex i skolor. Men det saknas tillräckligt underlag som visar att det inte blir hälsoproblem. Risken finns ändå att rektorer, arbetsgivare m fl låter sig övertalas att lägga in heltäckningsmattor. De som drabbas först är de med astma, allergi och annan överkänslighet. Tyvärr visar exempel från arbetslivet att det är dessa personer som får sluta arbeta eller omplaceras istället för att heltäckningsmattan tas bort. En sådan utveckling stämmer verkligen dåligt med de mål att alla i arbetsför ålder ska kunna arbeta.

Mattorna samlar med tiden damm och allergiframkallande ämnen som sedan avges till inomhusluften och orsakar hälsoproblem. En heltäckningsmatta kräver mycket noggrann skötsel och städning för att alls komma i fråga, men städning är sällan det som tilldelas budgetpengar. Heltäckningsmattan döljer ofta hur smutsig den är vilket gör att den riskeras städas mer sällan än släta golv.

Undersökningar i skolmiljöer visar att inredning som inte samlar damm och god ventilation är särskilt viktig för skolelever med astma. Ändå verkar det som om Socialstyrelsen vid revidering av sina allmänna råd om städning kommer att ändra sitt ställningstagande när det gäller rekommendationer om heltäckande textila golv i barns miljöer. Tidigare har man avrått från heltäckande mattor i barns miljöer, men nu ser det ut som om man kommer att rekommendera att heltäckande textila golv kan läggas in sparsamt. Något eget faktaunderlag har inte Socialstyrelsen tagit fram som ligger till grund för ett ändrat ställningstagande.

Stockholm 20071107
Ingalill Bjöörn
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information, kontakta:
Carina Hååg
Informationsansvarig 08 506 28 209 eller 070 604 35 36

Kunskapsunderlaget kan laddas hem från pressrummet rapporter på astmaoallergiforbundet.se