Följ Astma- och Allergiförbundet

Hinner arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen på 2 veckor?

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2007 16:35 CEST

En viktig del av behandlingen för människor med astma handlar om att anpassa arbetsplatsen. Det är bra om en arbetsplats snabbt kan åtgärdas så tex den lärare som har astmabesvär kan komma i arbete efter två veckor. Men verkligheten är en annan.
- Ofta krävs en utredning av personen i fråga, och väntetiderna kan vara långa till specialistläkare. Vad ska personen då leva på under utredningstiden, om han/hon inte betraktas som sjuk och blir sjukskriven, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

För personer med sensorisk hyperreaktivitet, som ofta reagerar på dofter, är sjukskrivning inte lösningen om den inte kombineras med att arbetsplats och arbetskamrater anpassar sig till den som är sjuk. En del i behandlingen av astma är att undvika det som utlöser besvären. Lyckas det, blir personen oftast fullt arbetsför. Det kan till exempel handla om så enkla åtgärder som att ha god ventilation i lokalerna, undvika textila golv, och få arbetskamraterna att förstå att man kan bli sjuka av andras väldoft, som till exempel parfym och andra parfymerade produkter.

Den standard som nu upprättats av Socialstyrelsen för läkarnas sjukskrivningar förutsätter en organisation för snabba åtgärder i arbetsmiljön. Besparingarna som beslutats inom arbetsmiljöområdet är mot bakgrund av detta mycket oroande. Upprustningen av företagshälsovården måste därför inriktas på att anpassa Sveriges arbetsmiljöer till funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99
För mer information kontakta:

Carina Hååg
Information
08 506 28 209 070 604 35 36
Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm.
www.astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.