Följ Astma- och Allergiförbundet

Hjälp oss att Rädda pollenprognoserna!

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2012 10:04 CET

Hjälp oss att Rädda pollenprognoserna!

Hela systemet för pollenprognoser i Sverige är på väg att falla ihop! Det finns ingen enhetlig eller nationell finansiering av prognosverksamheten.

Landstinget i Västerbotten har beslutat att inte finansiera pollenmätstationen i Umeå 2012 Stockholm blir därför den nordligaste mätstationen i Sverige! Astma- och Allergiförbundet har i många sett att pollenprognoserna till allmänheten hänger på en mycket skör tråd finansiellt.

Barn- och Äldreminister Maria Larsson tillsatte 2010 en utredning med sikte att skapa en långsiktighet för prognosverksamheten. Vi och landets pollenallergiker gladde oss åt beslutet. Nu skulle inte pollenmätstationer stå inför nedläggningshot inför varje pollensäsong. Vi såg fram mot en pollensäsong 2012 med långsiktigt tryggade prognoser. Men oron har smugit sig på under hösten. Utredningsarbetet tycks vara slutfört men inga politiska beslut har blivit följden.

Hjälp oss nu att påverka så att det fattas ett beslut om en långsiktig hållbar verksamhet så att pollenprognoserna säkras för framtiden. Gå in på FB gruppen Rädda pollenprognoserna och gilla, dela och tyck till:

 http://www.facebook.com/#!/pages/R%C3%A4dda-pollenprognoserna/256484294418270

Ingalill Bjöörn, Förbundsordförande

Kontaktperson: Marianne Jarl, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se, tel. 076 1418890

 

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.