Följ Astma- och Allergiförbundet

Idag är det den internationella Astmadagen

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2008 09:14 CEST

1,5 miljoner människor i Sverige är drabbad av astma. Men det utbildas mycket få specialistläkare/allergologer. Konsekvensen av landstingens bristfälliga beredskap blir att många människor med allergisjukdom inte får rätt diagnos och behandling. Patienter med mycket svår allergi/astmasjukdom får inte träffa en allergolog i rimlig tid. Detta leder till onödiga sjukskrivningar och onödigt lidande. Rätt omhändertagande av patienter med astma och allergi leder till friskare patienter, högre livskvalitet, och lägre samhällskostnader.

Svensk sjukvård har inte anpassat sig till behovet av diagnos och behandling av allergisjukdomar.
- Snart är det för sent att med rimliga kostnader vända utvecklingen, säger Ingalill Bjöörn, ordförande för Astma- och allergiförbundet.

- Nu måste det göras storsatsningar, inom vården. Beräkningar tyder på att enbart astma kostar det svenska samhället 7 miljarder kronor per år och de allergiska sjukdomarna totalt minst 10 miljarder kronor. Kostnaderna är i nivå med dem för andra stora folksjukdomar som stroke och diabetes, fortsätter Ingalill.


Astma- och Allergiförbundets ställer nu följande krav på vården:

• Landstingen måste ta sitt ansvar för kompetensutveckling av läkare, sjuksköterskor och annan personal inom allergiområdet.
• Varje landsting/region behöver inrätta ett kliniskt allergicentrum.
• Alla patienter med astma/allergi måste få tillgång till en astma/KOL-mottagning i sitt närområde i enlighet med SFAMs Svensk Förening för Allmänmedicin och ASTAs, Astma och Allergisjuksköterskeföreningen rekommendationer.
• Alla patienter med svår astma/allergi ska få träffa en specialistläkare, allergolog, inom den tid som vårdgarantin stipulerar.


Astma är en sjukdom i dem nedre luftvägarna som gör att det är svårt att få luft till lungorna. Om man har astma får man problem med andnöd och väsande pipande andning. Ofta får den som har astma även hosta.


För att se vad som händer i samband med Internationella Astmadagen den 6 maj, se www.astmaoallergiforbundet.se under astmadagen, kalendarium.
I pressrummet hittar du även vår kartläggning om hur vården fungerar landsting för landsting.


Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet

Eva- Maria Dufva, ombudsman vård
08 506 28 208, 070-5887288

Carina Hååg, ombudsman information
070 604 35 36, 08 506 28 209