Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inga avvikelse får förekomma när det gäller märkning på livsmedel!

Livsmedelsverket presenterar idag en ny nordiskt kontrollrapport som visar att många livsmedel märks fel. Sammanlagt kontrollerades 1095 produkter och 464 företag och det var alltifrån snacks till färdigmat som kontrollerades.

Av de kontrollerade produkterna hade 20 procent avvikelser. Orsakerna var bland annat att allergenerna inte var märkta på rätt sätt i ingrediensförteckningen, och att det faktiska innehållet inte stämde överens med ingrediensförteckningen.

Varningsmärkning förekom på flera produkter den vanligaste typen var ”kan innehålla spår av” och där bedömdes varningsmärkningen som vilseledande i 38 procent av fallen.

Av de kontrollerade företagen hade 29 procent inte ändamålsenliga rutiner när det gäller märkning av allergena ingredienser. Vidare var det 24 procent som inte följde sina rutiner. 11 procent hade inte tillfredställande system för att förhindra kontaminering.

Ansvariga politiker och myndigheter har länge litat på livsmedelsföretagens egenkontroll och bantat ned tillsynen till ett minimum, något som Astma- och Allergiförbundet har kritiserat under lång tid. Systemet utsätter medvetet de matallergiska konsumenterna för stora faror. Livsmedelsmyndigheternas rapport bekräftar att egenkontrollen inte fungerar och att Astma- och Allergiförbundets kritik varit befogad. Riksdagen är ansvarig för systemet med egenkontroll och regeringen är ansvarig för myndighetens resurstilldelning. Vi förväntar oss nu initiativ från regeringen för att stärka tillsynen.

-          Ingalill Bjöörn ordförande i Astma- och Allergiförbundet anser att detta är mycket oroväckande. Det kan innebära livsfara för allergiker. Alla konsumenter måste kunna lita på ingrediensförteckningen på livsmedel.

-          Vi vänder oss givetvis även mot att Livsmedelsverket i sitt pressmeddelande går ut och säger att det inte finns grund för oro hos konsumenterna. Så här får det inte gå till. 20 procents avvikelse är 20 procent för mycket avslutar Ingalill Bjöörn.

 Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande

För mer information kontakta Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, 070- 604 46 99, mail ingalill.bjoorn@astmaoallergiforbundet.se , eller Marianne Jarl, ombudsman,
076- 141 88 90 mail marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

Rapporten i sin helhet: http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-528

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm