Följ Astma- och Allergiförbundet

Klassrumspeng – en investering för framtiden

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 15:00 CET

Idag debatterades inomhusmiljön i skolan av Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister Jan Björklund, i riksdagen. Astma- och Allergiförbundet menar att kommunerna har skjutit ett renoveringsberg framför sig under lång tid. Nu går det inte längre, alltför många barn mår dåligt för att kommunerna inte tar sitt ansvar.

- Jag är mycket besviken över hur lite Jan Björklund hade att komma med vid dagens riksdagsdebatt. Ingenting nytt. Vad vi fick höra var en mångordig beskrivning av den politik som skapat den situation som råder idag när det gäller arbetsmiljön på en stor del av Sveriges skolor. Vi är samtidigt glada över att miljöpartiet genom sitt språkrör Gustaf Fridolin visar att de lyssnar på elever och lärare genom att i princip ansluta till Astma- och Allergiförbundets krav på en klassrumspeng, säger Ulf Brändström, kanslichef på Astma- och Allergiförbundet.

Regeringens skolpolitik har hittills koncentrerats på pedagogiska frågor och lärarnas kompetens. Men skolresultaten har inte blivit bättre. Skolminister Jan Björklund fortsätter att rekommendera mer av den gamla medicinen, uppenbarligen blind för det förfall som pågår när det gäller skolans innemiljö, som ventilation och luftens kvalitet. 

Den granskning som genomfördes av TV4 under hösten, #skolsnusk, visade att det finns stora brister när det gäller luft och ventilation i våra skolor. En dansk studie visar att elever som studerar i klassrum med bra luft presterar 8 procent bättre än elever som har lektioner i klassrum med sämre luft.

- Det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till det, säger Ulf Brändström.

En undersökning från Boverket och Energimyndigheten visar att 40 procent av skolorna inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm smuts och dålig luft. Även TV4:s granskning visar att varannan skola struntar i att göra OVK. Förutom att göra OVK behöver man också kontrollera så att luftomsättningen är tillräcklig i förhållande till det antal personer som vistas i lokalen.

Enligt Miljöhälsorapporten 2013 säger cirka 8 procent av 12-åringarna att de har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav skolan och omsorgen. Verksamheter och lokaler måste anpassas och de anställdas kunskaper inom området måste öka.

För mer information kontakta:

Ulf Brändström, kanslichef, 070 – 795 22 86
Eva-Maria Dufva, pressekreterare 070 - 588 72 88

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.