Följ Astma- och Allergiförbundet

Läshundar i skolan kräver planering och reglering

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 13:30 CEST

Aktiviteter i form av läs- och terapihundar i skolan ser ut att öka i omfattning, något som orsakar oro bland medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

- Om inte införandet av läshundar sker på ett avvägt sätt med hänsynstagande även till elever med hundallergi riskerar man att ställa två stora elevgrupper med funktionsnedsättningar emot varandra. Elever med astma och allergi och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Redan idag får elever med pälsdjursallergi öka sin medicinering för att kunna vistas i skolmiljön. För vissa hjälper inte ens medicinering utan en del elever behöver gå i klasser där eleverna inte har pälsdjur hemma eller där särskilda skolkläder används. Diskussionen om hur man ska hantera detta måste lyftas innan man inför läshundar i skolorna. Några som bör vara delaktiga i detta är familjer där båda dessa former av funktionsnedsättningar finns.

-  Vi kommer att kontakta Folkhälsomyndigheten för att föreslå att myndigheten tar fram ett samlat underlag som beskriver vilken lagstiftning som är tillämplig och som samlar avvägda råd när det gäller hundar inom skolverksamheter, säger Maritha Sedvallson.

Enligt Barnens Miljöhälsorapport är ca 7 procent av tolvåringarna pälsdjursallergiska. Pälsdjursallergi är i vårt samhälle den svåraste av våra vanliga luftvägsallergier, eftersom den så lätt leder till utveckling av astma.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 - 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 - 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.