Gå direkt till innehåll
Landstingspolitiker i Stockholm positiva till allergikonsulenter

Pressmeddelande -

Landstingspolitiker i Stockholm positiva till allergikonsulenter

Samtliga partier i Stockholms läns landsting är positiva till att inrätta allergikonsulenttjänster i Stockholms. Det visar en enkät som Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län har gjort.

-  Landstinget bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att barn och ungdomar med allergisk sjukdom får tillgång till en allergikonsulent, säger Thomas Jonsson, ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län.

Idag saknas allergikonsulenter helt i Stockholm med omnejd. I allergikonsulentens arbetsuppgifter ingår att informera, utbilda och ge råd i allergifrågor till enskilda patienter, anhöriga, samt till personal inom barnomsorg, skola och vårdinrättningar. De kan också hjälpa till vid miljöutredningar i hemmiljö.

Miljöhälsorapporten 2013 visar att astma bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 9 procent. Astma och allergi är komplexa sjukdomar. För de familjer som har svårt allergiska barn påverkas ofta hela livssituationen. Många föräldrar får kämpa hårt för att det ska fungera på förskolan, i skolan och på fritiden. Många får ett bemötande som till exempel ”lite allergi har väl alla” när det ibland kan vara fråga om ett livshotande tillstånd.

De har en avgörande roll för att barn med svår allergi ska tas om hand på rätt sätt vid skolstart. Idag är det är upp till varje landsting att besluta om det ska finnas allergikonsulenter och många har av besparingsskäl valt bort detta. Idag finns det tio allergikonsulenter i hela landet. Behovet är minst det dubbla.

-  Det är glädjande att se att det finns en politisk vilja inom landstinget att inrätta allergikonsulenttjänster. Med tanke på det breda stöd som finns bland landstingspolitikerna i Stockholm ser vi fram mot en konstruktiv dialog med de som kommer att styra Stockholms läns landsting efter valet säger Thomas Jonsson, ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län.

För mer information kontakta:

Eva-Maria Dufva, presskontakt, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län, 070 – 588 72 88
Lena Ericson, ombudsman, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län,
070 – 658 2595, lena.ericson@astmastockholm.se


Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm