Följ Astma- och Allergiförbundet

Livsmedelsbranschen försvårar för allergiker - lagstiftning nödvändig!

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2007 08:44 CEST

Matallergier är ett betydande folkhälsoproblem. Bland barn och ungdomar har mellan 10 och 15 procent någon form av matöverkänslighet. Många inom denna grupp kan drabbas av svåra eller ibland livshotande reaktioner om de får felaktig information om innehållet i livsmedel. På grund av att livsmedelsindustrin inte förmår utveckla rena produktionsmetoder är informationen om innehållet ofta ofullständig. Många produkter förorenas med allergiframkallande ingredienser som inte finns med i produktens recept och därför inte heller i ingrediensförteckningen.

När detta uppmärksammades i början av 2000 - talet blev säkerhetsmärkning med texter som exempelvis "kan innehålla spår av nötter" allt vanligare på livsmedelsförpackningar. Det skapade en stor osäkerhet hos konsumenter med allergi och annan överkänslighet. Den allergiske konsumenten ställdes inför omöjliga val. Säkerhetsmärkningen baserades ibland på välkontrollerade fakta men användes också av tillverkare utan kännedom om vilka spår av t.ex. nötter som kunde finnas i den egna produkten. I en del fall var det uppenbart att produkter med märkning var säkrare än de utan, då en del producenter var helt okunniga om problematiken. Vad skulle en allergisk konsument välja? En produkt med eller utan denna säkerhetsmärkning? Det blev uppenbart att något måste göras för att öka tydligheten i informationen.

Våren 2003 uppvaktade Astma- och Allergiförbundet Livsmedelsverket för att uttrycka oro för utvecklingen och påtala behovet av en lagreglering av området. Livsmedelsverket såg inget behov av ny lagstiftning.

Strax därefter bildade Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Astma- och Allergiförbundet och Celiakiförbundet en arbetsgrupp för att utarbeta branschriktlinjer för hur "allergena risker" i livsmedel kan undvikas och om användandet av säkerhetsmärkningen "kan innehålla spår av ...". I april 2005 var riktlinjerna färdiga. Sedan dess har riktlinjerna distribuerats inom livsmedels¬branschen och vissa utbildningsinsatser har genomförts.

Efter två år kan vi nu konstatera att branschen inte följer sina egna riktlinjer. Vi ser tvärtom en ökad och mera slarvig användning av säkerhetsmärkningen såväl i Sverige som i andra europeiska länder. Detta riskerar alla allergiska och överkänsliga konsumenters säkerhet!

Det blir allt vanligare att olika livsmedel förses med säkerhetsmärkning "kan inne¬hålla spår av .". Många produkter inom kategorierna Kaffekex / kakor - flingor / müsli - chokladkakor är märkta på detta sätt. Säkerhetsmärkning förekommer ofta på produkter införda från andra länder men används också på svenska produkter. Idag sker märkning på ett ofta slentrianmässigt och ibland klart felaktiga sätt. Man kan i en del fall miss¬tänka att producenter märker för att slippa hantera allergiproblemet för kundens bästa. I andra fall verkar varningsmärkning användas då tillverkaren får lite stöd av berörda myndigheter hur de ska få en tillräckligt ren produktion eller på grund av krav från kunder inom detaljhandeln som önskar skydda sina varumärken.

Det är inte ovanligt att information på livsmedelsprodukter dessutom är svårläst. Dåligt kontrasterande färg på texter och information som ges på många språk med litet typsnitt är exempel på detta. Livsviktiga uppgifter om innehåll av allergener som t.ex. mjölkprotein och hassel¬nötter når därmed inte fram vilket tvingar allergiska konsumenter att antingen avstå köp och konsumtion eller till att ta onödiga risker.

En ny form av varningsmärkning som börjat tillämpas i bl.a. England har också börjat dyka upp på svenska marknaden. I samband med jul och påsk 2006 såldes i många kedjor utländska chokladprodukter märkta "Produkten passar ej för personer som är allergiska mot nötter, torkade frukter, mjölkprodukter, ägg, gluten, vete eller deras biprodukter och /eller eventuella spår av dessa ämnen".

Vi är oroade för att utvecklingen är på väg att spåra ur. En tid efter det att branschriktlinjerna antogs, började Marabou märka sin mjölkchoklad med en varning för att produkten "kan innehålla spår av vete". Denna varning för vete hade tidigare inte funnits på förpackningen. Denna förändring är ett klart avsteg från de branschriktlinjer som företaget självt varit delaktigt i utarbetandet av. Att införa en varning för vete är för en veteallergiker ett dramatiskt steg i fel riktning. Vete används överallt inom livsmedelsindustrin och många tillverkare kan lockas att införa liknande varningar. Detta kan in framtiden utestänga veteallergiker från att köpa produkter från livsmedelsindustrin.

Livsmedelsbranscherna har haft två år på sig att åstadkomma en självsanering. Det är tydligt att den misslyckats. Människor med livsmedelsallergier lever idag med en större otrygghet när de handlar, tillreder och konsumerar sin mat än de gjorde innan branschriktlinjerna skrevs. Vi är övertygade om att regeringens egen tillsynsmyndighet Livsmedelsverket inte är tillfreds med situationen. Den ansvarige ministern, Eskil Erlandsson måste initiera en översyn av säkerhetsmärkningen av livsmedel.

Det finns inte längre något alternativ till lagstiftning.

Ingalill Bjöörn
Astma- och Allergiförbundet
Förbundsordförande

Bengt-Åke Ohlsson
Celiakiförbundet
OrdförandeAstma- och allergiförbundet
http://www.astmaoallergiforbundet.se/pressrum/