Gå direkt till innehåll
Luftföroreningar under spädbarnstiden kan ge försämrad lungfunktion i skolåldern

Pressmeddelande -

Luftföroreningar under spädbarnstiden kan ge försämrad lungfunktion i skolåldern

Måndag den 19 november

Pressmeddelande

Luftföroreningar under spädbarnstiden kan ge försämrad lungfunktion i skolåldern

Barn som under sitt första levnadsår bott i områden med förhöjda halter av luftföroreningar har en ökad risk att utveckla långdragna nedre luftvägssymptom och allergi. Barnen riskerar också en försämrad lungfunktion i skolåldern. Det visar ny forskning som presenteras på onsdag under Allergistämman i Göteborg.

Luftvägssjukdomar är en viktig orsak till ohälsa hos barn, som kan orsakas eller förvärras av luftföroreningar. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar nu att exponering för luftföroreningar från vägtrafiken under det första levnadsåret ökar risken för långdragna nedre luftvägssymtom och allergi mot utomhusallergen. Exponeringen påverkar också lungfunktionen negativt hos barn vid fyra års ålder. Motsvarande analyser har nyligen genomförts efter en uppföljning vid åtta års ålder.

Resultaten visar att de barn som under spädbarnstiden varit mest utsatta för partiklar från vägtrafiken hade en lägre lungfunktion vid åtta års ålder, motsvarande en genomsnittlig sänkning av utandningsvolymen under en sekund (FEV1) på ca 60 ml. Sänkningen var särskilt uttalad hos barn som var allergiska mot vanliga luftburna allergen och födoämnesallergen, liksom hos pojkar och barn med astma. För de högst exponerade förelåg även en ökad risk att drabbas av en kraftigt nedsatt lungfunktion (mer än 20 procentig sänkning).

- Tidigare forskning har visat att barn är extra känsliga för de negativa effekterna av luftföroreningar och vår studie tyder på att exponering tidigt i livet kan vara särskilt skadlig, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin.

Undersökningen presenteras under Allergistämman 2012 i Göteborg under seminariet

Luftföroreningar från vägtrafiken och allergi hos barn. Det äger rum på onsdagen den 21 november kl. 15.15-16.15 på Svenska Mässan.

Läs mer om Allergistämmans program på www.allergistamma.org

För mer information, var god kontakta:

Göran Pershagen, professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, telefon 08-524 87 460, 070-659 44 79, Goran.Pershagen@ki.se

För mer information om Allergistämman

:

Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97 eller catharina@bergstenmedia.se

Arrangörer:

Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm