Följ Astma- och Allergiförbundet

Luftvägsregistret visar tecken på förbättrad astma- och KOL-vård

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 08:18 CEST

För första gången visar kvalitetsregistret Luftvägsregistret tecken på förbättring både vad gäller andelen genomförda utandningstester och andelen som bedömt hur de mår med hjälp avvaliderade frågeformulär, vilket Socialstyrelsen starkt rekommenderar i de nya riktlinjerna.

I många år har uppföljningar av astma- och KOL-vården visat att man trots nationella riktlinjer och rekommendationer inte kunnat erbjuda vare sig en god eller jämlik vård.

Sedan några år tillbaka finns ett nationellt kvalitetsregister, Luftvägsregistret, som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet i såväl primärvård som specialiserad vård.

Idag publiceras Luftvägsregistrets årsrapport för 2015. För första gången sedan registret startade kan man visa på en förbättring både vad gäller andelen som genomfört lungfunktionstest och som bedömt hur de mår med hjälp avvaliderade frågeformulär, något som Socialstyrelsen starkt rekommenderar i de nya riktlinjersom fastställdes i november förra året. Rapporten visar också att det finns en ökad uppmärksamhet på att patienter ska få strukturerad utbildning för att lättare kunna leva med sin sjukdom. Detta har förbättrats jämfört med tidigare både i primärvården och i den specialiserade vården.

- Det här är en framgång och ett steg närmare god astma- och KOL-vård för alla patienter. Nu hoppas att vi att ännu fler landsting ser till att prioritera registret, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

- Det är glädjande att vi kan se ett ökat genomslag. En framgång för luftvägsregistret är en förutsättning för en fortsatt utveckling av vården för personer med astma och KOL, säger Ulf Brändström, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Däremot är andelen patienter som röker fortfarande tämligen hög, särskilt bland patienter med KOL, vilket är ett viktigt område att fortsatt arbeta med då detta är en av de viktigaste orsaker både till insjuknande och fortsatt försämring.

För kommentarer och mer information, var god kontakta:

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86 

Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, 073 - 914 51 24

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.