Följ Astma- och Allergiförbundet

Många med astma och allergi har svårt att öppna medicinförpackningar

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 14:19 CEST

Tänk dig att vara akut sjuk och inte komma åt din medicin för förpackningen är svåröppnad. Detta är verklighet för många människor med astma och allergi. En enkät som medlemmar i Astma- och Allergiförbundet besvarat visar att många har svårt att öppna medicinförpackningar. En femtedel av dem som besvarade enkäten uppgav att de hade sådana svårigheter.

Det är mycket allvarligt eftersom det ibland också handlar om livsuppehållande akutmediciner, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Enkäten till Astma- och Allergiförbundets medlemmar är en del av det förpackningsprojekt som Reumatikerförbundet drivit under flera år. Hittills pekar på allt på att det finns mycket att göra för att anpassa också medicinförpackningar till funktionshindrades behov.

- Läkemedelsbolagen är duktiga på att ta fram nya mediciner, men de borde även försöka utveckla enklare förpackningar. Det får inte bli för krångligt att ta sin medicin när man är i en akut situation, fortsätter Ingalill Bjöörn.

Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information kontakta:
Carina Hååg
Information
08 506 28 209 070 604 35 36

Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm. www.astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.