Följ Astma- och Allergiförbundet

Mindre pengar för den enskilde bidrar inte till ökad arbetsförmåga

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2007 13:47 CEST

Regeringen föreslår att sänka sjukpenningen till 75 procent av inkomsten efter 12 månaders sjukskrivning.

Astma- och Allergiförbundet anser inte att sänkt sjukpenning kommer att få tillbaka människor med astma, allergi eller annan överkänslighet i arbete.

– Det är märkligt att man vill satsa så mycket på rehabilitering och företagshälsovård samtidigt som man tror att sänkt ersättning är det som styr människors arbetsförmåga.

– Vi möter ofta människor som inget hellre vill än att komma tillbaka till arbetslivet. Vad som behövs är en anpassning av arbetsplatsen. Lyckas man med det blir den idag sjukskrivne personen oftast fullt arbetsför, säger Ingalill Bjöörn ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Sex procent av befolkningen är överkänsliga mot dofter i olika former, till exempel parfym. Många med sådan överkänslighet kan inte vistas på sin arbetsplats på grund av bristande förståelse från arbetsledningens och arbetskamraternas sida. En attitydförändring på arbetsplatsen som innebär att parfymdofter inte längre förekommer skulle innebära att sjukskrivningen kunde avbrytas. Det finns många liknade exempel finns, där anpassning av arbetsmiljön skulle leda till en återgång i arbete.

Samtidigt som vi starkt kritiserar åtstramningarna inom sjukförsäkringen välkomnar Astma- och Allergiförbundet de aviserade ökade satsningarna på företagshälsovård och rehabilitering. Ett starkare engagemang och mera resurser till företagshälsovården hoppas vi bidrar till att Sveriges arbetsplatser blir bättre anpassade till den del av arbetskraften som är funktionshindrad.


Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99
För mer information kontakta:
Carina Hååg
Information
08 506 28 209 070 604 35 36
Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm. www.astmaoallergiforbundet.se
Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.