Följ Astma- och Allergiförbundet

Nu måste landstingen ta sitt ansvar för uppföljningen av astmavården

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2007 14:37 CEST

Idag publicerar Läkemedelsförmånsnämnden sin genomgång av astma/KOL - läkemedel. Därmed kan det anses vara klart vilka läkemedel inom området som skall subventioneras i framtiden.
Detta sätter fokus på behovet av kontinuerlig uppföljning inom vården. Idag finns det mycket allvarliga brister i uppföljningen av astmavården. Mycket lite görs för att fastställa resultatet av olika vårdinsatser. Använder patienten medicinen på rätt sätt, ges det korrekt och begriplig information till patienten? Hur mår patienten? Hur har hälsan påverkats av gjorda genomförda vårdinsatser/medicinering? Påverkas livskvaliteten positivt?

Många av dessa frågor avhandlas naturligtvis i den individuella kontakten mellan läkare/sköterska och patient, men det saknas en övergripande och systematisk uppföljning. I samband med offentliggörandet av LFNs genomgång understryker därför Astma- och Allergiförbundet nödvändigheten av en kontinuerlig uppföljning vårdens resultat. Ansvaret för detta är landstingens. Nu är det hög tid för landstingen att utveckla metoder och system för en sådan uppföljning samt avsätta resurser för detta!

Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn framhåller "att kostnaderna för astmavården bärs, förutom av de individuella patienterna av landstingen, därför har dessa ett gemensamt intresse av att utveckla en vård som ger goda hälsoeffekter".

Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet

För mer information, kontakta:
Carina Hååg, Informationsansvarig
08 506 28 209 , 070 604 35 36

Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm

www.astmaoallergiforbundet.se

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.

Astma- och allergiförbundet
http://www.astmaoallergiforbundet.se/pressrum/