Följ Astma- och Allergiförbundet

Ny rapport, astma och allergierna kostar samhället minst 10 miljarder om året

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2006 08:45 CEST

Pressinformation
En ny rapport om de samhällsekonomiska kostnaderna för astma och allergisjukdomar kommer att presenteras på en presskonferens på årets allergistämma i Uppsala.

Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Dessa sjukdomar har ökat i befolkningen sedan mitten av 1900-talet i Sverige. Många personer är drabbade och allergisjukdomarna medför höga samhällsekonomiska kostnader. Astma och allergiska sjukdomar kommer under lång tid framöver att tillhöra de allra vanligaste folksjukdomarna i världen.

De samhällsekonomiska kostnaderna för astma uppgår till cirka 7 miljarder kronor i Sverige. Räknar man in kostnaderna för rhinit, eksem och födoämnesöverkänslighet, uppgår de årliga kostnaderna totalt sett inklusive astma till minst 10 miljarder kronor. Kostnaderna är således i nivå med beräknade samhällsekonomiska kostnader för stroke och diabetes.

Denna nya rapport från Centrum för allergiforskning (Cfa) vid Karolinska Institutet att presenteras av Sven-Erik Dahlén, Marianne Heibert-Arnlind, Sven-Arne Jansson och Bo Lundbäck.

Välkommen att ta del av årets allergistämma och de senaste rönen!

Dag: Torsdag 28 september
Tid Kl. 09.00 -9.30
Plats: Atrium konferens och bankett i Uppsala


Ytterligare information om Allergistämman finns på www.allergistamma.org. För ytterligare information när det gäller stämman kan kontakt tas med Carina Hååg, Informationsansvarig Astma- och Allergiförbundet 08 506 28 209 eller mobil 070 604 35 36