Gå direkt till innehåll
Nya råd kan göra barn sjuka

Pressmeddelande -

Nya råd kan göra barn sjuka

Folkhälsomyndigheten beslutar inom kort om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor.  Det nya förslaget innebär att inomhusmiljön kan komma att bli sämre för många barn och ungdomar. Det drabbar den ökande gruppen barn och ungdomar med astma och annan överkänslighet.

-  Det nya förslaget innebär en otydligare vägledning än tidigare. Om det går igenom blir svårare för miljökontoren att ställa krav på skolorna för en bra miljö för barn med allergier. Även om forskningen inte är entydig anser vi att Folkhälsomyndigheten ska använda sig av försiktighetsprincipen och avråda helt från textila heltäckande mattor, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Det finns redan idag stora problem när det gäller att anpassa skolan och förskolan till de behov som barn med överkänslighet har enligt rapporten Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen. Textil inredning och möbler med öppen förvaring är ofta svåra att städa och studier visar att det finns mer damm och allergiframkallande ämnen (allergener) på heltäckningsmattor än på hårda golv. Elever (12-13 år gamla) som gick i skolor med heltäckningsmattor hade mer allmän- och luftvägssymtom än elever i skolor utan heltäckningsmattor. Efter att mattorna tagits bort minskade symtomen.

-  Hur skolor och förskolor tar emot barn med allergi och överkänslighet är oerhört viktigt eftersom barnen tillbringar så mycket av sin tid i skolan. Dålig inomhusmiljö kan leda till att barnen mår sämre, får högre sjukfrånvaro och presterar sämre, säger Maritha Sedvallson.

Även barn med pälsdjursallergi eller överkänslighet mot dofter och parfymer har det ofta svårt att vara i skolan eller förskolan om det saknas rutiner och information för hur man minskar halten av pälsdjursallergen och dofter i barnens miljöer. I de tidigare råden fanns vägledning, men det saknas i förslaget till nya råd.

Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter på det nya förslaget till Folkhälsomyndigheten (se bif PDF). På förbundets webbsida Allergi i skolan finns samlad information om allergi i skolan och förskolan. Här finns information om vad skolan kan göra för att förbättra arbetsmiljön och hur du kan göra anpassningar för att underlätta för barn och elever med svårare allergier. 

Läkardiagnostiserad astma hos barn har ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011. Cirka 8 procent av 12-åringarna rapporterar att de har besvär av inomhusmiljön i skolan enligt Miljöhälsorapporten 2013. 

För mer information kontakta:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 - 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 - 588 72 88.Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm