Följ Astma- och Allergiförbundet

Nytt projekt för jämställdhet

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2019 08:46 CEST

"Man eller människa" - Nytt jämställdhetsprojekt inom Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för första gången någonsin, med ett jämställdhetsprojekt. Ett projekt med syftet att kartlägga normer som synliggör och problematiserar attityder och föreställningar kring mäns engagemang för sina barns allergisjukdomar.

Projektet ”Jämställdhetsprojektet”, som pågår under 2019 och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten, ska även undersöka vårdpersonalens syn på maskulinitet - kopplat till förväntningar på vårdnadshavare för barn med allergisjukdomar.

- Det är intressant att se om och i så fall hur, det påverkar vårdpersonalens bemötande och inkludering av vårdnadshavare, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

Projektets mål är att identifiera behov och vilka möjligheter eller hinder som finns för att göra män som vårdnadshavare engagerade i sina barns astma- och allergisjukdomar, samt bredda synen på vad engagemang är. Kartläggningen ska ligga till grund för en strategi för jämställt engagemang för vårdnadshavare med barn med kroniska sjukdomar och jämställt bemötande av vårdpersonal. Idag har Astma- och Allergiförbundet ca 17 000 medlemmar, där 25% är vuxna män. Projektets målgrupp är personal inom vård, skola, omsorg samt ideellt engagerade inom Astma- och allergiförbundet.

Projektbidraget är på 1,4 miljoner kronor och gäller under 2019.

För mer information kontakta Maritha Sedvallson, förbundsordförande tel. 070 661 54 75

För press- och mediefrågor kontakta Anna Järphammar, pressekreterare tel. 0730 886 622

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för ett tryggare och friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.