Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

På gränsen – om miljöundersökningar och gränsvärden

Är det någon idé att göra miljöundersökningar om man ändå inte kan fastställa på vilken nivå som exponering av ett visst ämne är säker? Hur kan man jobba med arbetsrelaterad allergi inom företagshälsovården och vad kan man komplettera med på Arbets- och miljömedicin?

Astma drabbar nästan var tionde svensk. Arbetslivet kan påverka sjukdomen både genom att orsaka nydebut av astma och långsiktig försämring av sjukdomen men också genom att det kan utlösa besvär vid redan befintlig astma. Personer med astma tas ofta omhand av företagshälsovården, som också kan samverka med annan öppenvård. Men ibland behövs utredning vid arbets- och miljömedicinsk klinik där det finns möjligheter till kompletterande utredning och erfarenheter från andra miljöer.

Under konferensen Allergi i arbetslivet ägnas flera seminarier åt medicinsk utredning av allergi/ annan överkänslighet i arbetslivet. Moderator är Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Ett annat pass har titeln Allergi och överkänslighet i hela luftvägen och leds av Leif Bjermer, professor vid Lung- och Allergikliniken i Lund. Där föreläser också Jonas Brisman, Med dr och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset på temat Luftvägssjukdom och arbete – miljöer, risker och prevention.

Varmt välkommen till konferensen Allergi i arbetslivet, där hela förmiddagen ägnas åt medicinska frågor kopplade till arbetsrelaterad allergi. Under eftermiddagen diskuteras vad samhället kan göra för människor som får allergiska besvär genom jobbet.

Landets mest sakkunniga på området svarar för föreläsningar och plenumdebatt och du möter medicinska experter likaväl som representanter för Socialförsäkringsutredningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, LO, Arbetsmiljöverket, HANDISAM och Handikappförbunden.

Konferensen riktar sig till alla som kommer i kontakt med allergifrågor i arbetslivet: arbetsgivare, fackförbund, företagsläkare och annan personal inom företagshälsovården, handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, arbetsmiljöinspektörer, yrkesvägledare, skolsköterskor, skyddsombud, politiker, media samt intresserad allmänhet.

Tid: Tisdagen den 6 december klockan 9.00-16.00

Plats: Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Arrangör: Astma- och Allergiförbundet

 Ett fullständigt program finner du på www.astmaoallergiforbundet.se/arbetslivs.aspx

 Vill du nå någon av moderatorerna eller föreläsarna före konferensen eller boka intervju under konferensdagen? Ta kontakt med Catharina Bergsten, pressansvarig,

070 – 608 41 97, catharina@bergstenmedia.se

 Du behöver inte ackreditera dig inför konferensen, det räcker att visa presskort vid registreringen.

 Varmt välkommen!              

 

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm